ກອງກາງທີມຊາດ France ຕອບໂຕນັກວິຈານທີ່ອອກມາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນເຖີ່ງເລື່ອງຕ່າງໆ.

  • 0 Replies
  • 37 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Paul Pogba ກອງກາງທິມຊາດ France ຈາກສະໂມສອນ Manchester United ໄດ້ຕອບໂຕ້ສຽງວິພາກວິຈານທັງຫຼາຍທີ່ມີຕໍ່ຕົວເອງເຊີ່ງຄ້າຍຄືກັນກັບການວິຈານ Lionel Messi ຕອນທີ່ຢູ່ໃນສະໜາມ ufabet