Roma ຍືມ Bryan Cristante ຈາກ Atalanta.

  • 0 Replies
  • 42 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Roma ຍືມ Bryan Cristante ຈາກ Atalanta.
« on: June 09, 2018, 06:38:57 AM »
Roma ປະກາດຢືມໂຕ Bryan Cristante ກອງກາງຊາວ Italy ຈາກສະໂມສອນ Atalanta ຄູ່ແຂ່ງໃນສືກ Serie A ດ້ວຍສັນຍາຢືມໂຕ 1 ລະດູການ ແລະ ເງື່ອນໄຂບັງຂັບຊື້ຂາດ 15 ລ້ານ Euro ຫາກນັກເຕະເຮັດຜົນງານຕາມທີ່ລະບຸໃນຂໍ້ຕົກລົງກໍຈະເຊັນສັນຍາເຖີງປີ 2023 ufabet