ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຂະແໜງຂອງສິນລະປະການແຕ້ມຮູບ

  • 0 Replies
  • 525 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຂະແໜງຂອງສິນລະປະການແຕ້ມຮູບ

ບົດຄວາມນີ້ອາດຈະມີເນື້ອຫາບໍ່ຄົບຖ້ວນ ເພາະໄດ້ຂຽນຂຶ້ນມາຈາກຄວາມຮູ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ

ຂພຈ ຂຽນບົດຄວາມນີ້ຂຶ້ນມາເພື່ອໃນກໍລະນີຜູ້ທີ່ຢາກຮູ້ວ່າ ຂະແໜງສິນລະປະການແຕ້ມຮູບມັນຫຍັງແດ່
ເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ການແຕ້ມແບບໃດ ແມ່ນແນວໃດ ແລະ ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຂະແໜງໃດເໝາະສົມກັບທ່ານ.



#1. ຫຼັກໆຂອງການແຕ້ມຮູບຈະແບ່ງອອກເປັນສອງຂະແໜງໃຫຍ່ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່: Traditional Art ແະ Digital Art
• Tradional Art ຄືການສ້າງງານສິນລະປະແບບບໍ່ມີ Digital ເຂົ້າຊ່ວຍແຕ່ຢ່າງໃດ ດຽວຈະອະທິບາຍລະອຽດໃນຂໍ້ຕໍ່ໄປ
• Digtal Art ມີຄວາມໝາຍຄືກັບຊື່ນັ້ນລະ ນັ້ນກໍ່ຄືການສ້າງງານສິນລະປະດ້ວຍ Digital

Tradional Art
ຈະແບ່ງອອກເປັນຂະແໜງໃຫຍ່ສອງອັນຄື:
• Drawing
• Painting

Drawing
ຄືການແຕ້ມຮູບ ໂດຍໃຊ້ລາຍເສັ້ນຕ່າງໆນັ້ນເອງ, ອາດເປັນການແຕ້ມທີ່ເຮົາເຄີຍຮຽນໃນສະໄໝປະຖົມ ຫຼື ການທີ່ເຮົາແຕ້ມຫຼິ້ນຢູ່ເຈ້ຍ
ນັ້ນເອີ້ນ Drawing, ໂອ ການທີ່ແຕ້ມຮູບໃສ່ເຈ້ຍແລ້ວເອົາ scan ເຂົ້າຄອມ ກໍ່ຍັງຕົກເປັນຂະແໜງນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.
Painting
Painting ຈະເວົ້າໃຫ້ຖືກແລ້ວ ຄືນພາບຂຽນ ນັ້ນເອງ, ເຊິ່ງມັນແຕກຕ່າງກັບ Drawing ບ່ອນທີ່ຈະເປັນຄ້າຍໆການແຕ້ມດ້ວຍສີຫຼາຍກວ່າ
ເຊິ່ງສັງເກດເຫັນໄດ້ງ່າຍໆ ທີ່ມືສິນບ້ານເຮົາມັກແຕ້ມຕາມຮ້ານ ຫຼື Gallery ນັ້ນເອງ. (ງ່າຍໆ ກໍ່ຄຶດຫາ Mona Lisa Smile ຂອງ Leonado)

ທັງ Drawing ແລະ Painting ຈະມີຂະແໜງຍ່ອຍອອກມາ ທີ່ເຈາະຈົງລົງໄປ ຄ້າຍໆກັນທີ່ກ່ຽວກັບການແຕ້ມຮູບ
• People ການແຕ້ມຮູບຄົນທົ່ວໆໄປ
• Animals ການແຕ້ມຮູບທີ່ກ່ຽວກັບສັດສາວາສິ່ງ
• Fantasy ການແຕ້ມຮູບທີ່ໄປໃນແນວແຟນຕາຊີ ຫຼື ບໍ່ມີຈິງ, ອາດຈະເປັນແບບຍຸກອະດີດ ເຊັ່ນ: ພະຍານາກ, ມັງກອນ ຫຼື ຈະເປັນແບບຍຸກອະນາຄົດ ເຊິ່ງຈະເອີ້ນວ່າ Sci-Fi
• Anthro ການແຕ້ມຮູບຂະແໜງນີ້ຄືການແຕ້ມຮູບ ກຶ່ງຄົນ ກຶ່ງສັດ ແຕ່ອີ່ຫຍັງເຮັດໃຫ້ມັນແຕກຕ່າງຈາກ Fantasy? ກໍ່ເພາະຖ້າເປັນມັງກອນ ກໍ່ຈະເປັນມັງກອນ
ກຶ່ງຄົນ. ຕົວຢ່າງງ່າຍໆ ກໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າແຕ້ມເປັນປະຈຳນັ້ນລະ ພໍຄຶດອອກເນາະພີ່ນ້ອງ.
• Landscapes ການແຕ້ມຮູບທິວທັດຕ່າງໆ. ຕອນຍັງນ້ອຍ ແຕ້ມຮູບພູ, ນາເຂົ້າ, ແມ່ນ້ຳ ນັ້ນລະ Landscapes

Digital Art
ຂະແໜງຫຼັກໆກໍ່ຈະມີແຕກອອກເປັນ
• Digital Drawing
ຄືການແຕ້ມຮູບດ້ວຍ Digital ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຊ້ Tablet ເປັນຫຼັກ.
    > ຂະແໜງຍ່ອຍຂອງ Digital Drawing ກໍ່ຈະຄືກັບ Drawing ແລະ Painting.
• Vector / Illustrations
ແມ່ນການສ້າງງານສິນ ໃນລັກສະນະ Vector ຕົວຢ່າງງ່າຍກໍ່ຄືກັບທີ່ທ່ານບູ້ ແລະ ທ່ານໂຕ້ເພິ່ນມັກແຕ້ມ
ຈຸດແຕກຕ່າງຈາກ Digital Drawing ຄືຄວາມຄົມຊັດທີ່ສູງກວ່າ ແຕ່ຮູບຈະບໍ່ສົມຈິງເທົ່າກັບ Digiatal Drawing ໄດ້
Vector ຈະສາມາດແບ່ງອອກໄປຍ່ອຍໆໄດ້ອີກຫຼາຍອັນ ແຕ່ໃນບົດຄວາມນີ້ຂໍແບ່ງເປັນແຕ່ອັນທີ່ໂດດເດັ່ນ.
    > General ຮູບ Vector ທົ່ວໆໄປ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນນິຍົມຫຼາຍໃນການສ້າງສື່ ຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະດົນຕີ ເຫັນໄດ້ເລື່ອຍໆຈາກຊ່ອງ MTV ຫຼື Channel [V] ເຊິ່ງຈະມີຮູບຕຶກ,​ ລຳໂພງ, ລູກສອນ ຯລຯ ປະມານນັ້ນ.
    > Abstracts ແມ່ນສິນລະປະທີ່ບໍ່ມີໂຕຕົນກໍ່ວ່າໄດ້ ເຊັ່ນຮູບສີຍ້ອຍ, ຮູບເສດສີຕ່າງໆ ເຊິ່ງບໍ່ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະແຈ້ງ.
• Flash
ຂະແໜງນີ້ຄືຈະຄຸ້ນຫູກັນດີ ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈດ້ານນີ້ ນັ້ນຄືການສ້າງພາບເຄື່ອນໄຫວນັ້ນເອງ
   > Animations ຄືການສ້າງພາບເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນກາຕູນ ຯລຯ.
   > Interface ຂະແໜງນີ້ກໍ່ກຳລັງມາແຫ່ງໃນຊ່ວງນີ້ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງປຸ່ມກົດ, ຮູບຊົງເວັບໄຊທ໌.

ເປັນອັນໝົດແລ້ວສຳລັບຂະແໜງການແຕ້ມຮູບຫຼັກໆ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າທ່ານໆຄວນຮູ້ໄວ້
ຍັງມີຂະແໜງ Graphic ອື່ນໆອີກຫຼາຍທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບການແຕ້ມຮູບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ
ໂອ ໃນປັດຈຸບັນ ການສ້າງ Theme ຕ່າງກໍ່ກາຍເປັນສິນລະປະ ຂະແໜງໜຶ່ງໄປແລ້ວ
ຫວັງວ່າຈະສ້າງຄວາມຮູ້ໃຫ້ທ່ານ ບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍເນາະ.
ນັ່ງພິມມາດົນ ໄປແຕ້ມຮູບຕໍ່ກ່ອນ!
;D

Defago