Pidgin ໂປຣແກຣມ chat ສຳລັບ Linux

  • 0 Replies
  • 301 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Pidgin ໂປຣແກຣມ chat ສຳລັບ Linux
« on: August 30, 2017, 01:26:54 PM »
Pidgin ໂປຣແກຣມ chat ສຳລັບ Linux
ຫລາຍໆທ່ານນັກ chat ທັງຫລາຍທີ່ເຄີຍໃຊ້ລະບົບປະຕິດບັດການ Windows ອາດຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບໂປຣແກມທີ່ຊື່ວ່າ MSN ຫລືວ່າ Windows Live Messenger ກັນມາຫລາຍໆຄົນແລ້ວ ມາມື້ນີ້ເຮົາມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບໂປຣແກຣມ chat ໂປຣແກຣມຫນຶ່ງຂອງ Linux ນັ້ນກໍ່ແມ່ນ pidgin ກັນດີກວ່າ ທາງເລືອກຫນຶ່ງສຳລັບຄົນຮັກ Linux  ເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນໄດ້ໃສ່ຊື່ວ່າ Gaim

ຄວາມສາມາດ

Pidgin ເປັນໂປຣແກຣມແຊັດ IM ທີ່ຮອງຮັບໂປຣໂຕຄອນເປັນ AIM, ICQ, Jabber/XMPP, MSN, Yahoo!, Bonjour, Gadu-Gadu, IRC, QQ, SILC, SIMPLE ເຊັ່ນດຽວກັບ Google Talk  ເຊິ່ງ Pidgin ມິທັງ version ທີ່ໃຊ້ກັບ windows ແລະ Linux

ປະຫວັດ

ເລີ້ມຕົ້ນ Gaim ພັດທະນາໂດຍ Mark Spencer ເພື່ອໃຊ້ເທິງລະບົບປະຕິບັດການແບບ Unix ແຕ່ໃນປະຈຸບັນເຮັດວຽກໄດ້ໃນຫລາຍລະບົບປະຕິບັດການ ເຊັ່ນ Microsoft Windows, Linux, FreeBSD, SkyOS ຫລືວ່າຈະເປັນລະບົບປະຕິບັດການເທິງອຸປະກອນພົກພາ Qtopia ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ Mac OS X ສາມາດໃຊ້ໂປຣແກຣມໄດ້ຜ່ານທາງໂປຣແກຣມ X11 ຂອງແອັບເປີ້ນ ແຕ່ສ່ວນຫລາຍຈະນິຍົມໃຊ້ໂປຣແກຣມ Adium ເຊິ່ງເປັນການນຳ Gaim ໄປພັດທະນາຕໍ່ດ້ວຍຊຸດເຄື່ອງມື Aqua ຂອງແມັກອິນທຣອດ

ຫລາຍໆທ່ານນັກ chat ທັງຫລາຍທີ່ເຄີຍໃຊ້ລະບົບປະຕິດບັດການ Windows ອາດຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບໂປຣແກມທີ່ຊື່ວ່າ MSN ຫລືວ່າ Windows Live Messenger ກັນມາຫລາຍໆຄົນແລ້ວ ມາມື້ນີ້ເຮົາມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບໂປຣແກຣມ chat ໂປຣແກຣມຫນຶ່ງຂອງ Linux ນັ້ນກໍ່ແມ່ນ pidgin ກັນດີກວ່າ ທາງເລືອກຫນຶ່ງສຳລັບຄົນຮັກ Linux  ເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນໄດ້ໃສ່ຊື່ວ່າ Gaim


ຄວາມສາມາດ

Pidgin ເປັນໂປຣແກຣມແຊັດ IM ທີ່ຮອງຮັບໂປຣໂຕຄອນເປັນ AIM, ICQ, Jabber/XMPP, MSN, Yahoo!, Bonjour, Gadu-Gadu, IRC, QQ, SILC, SIMPLE ເຊັ່ນດຽວກັບ Google Talk  ເຊິ່ງ Pidgin ມິທັງ version ທີ່ໃຊ້ກັບ windows ແລະ Linux

ປະຫວັດ

ເລີ້ມຕົ້ນ Gaim ພັດທະນາໂດຍ Mark Spencer ເພື່ອໃຊ້ເທິງລະບົບປະຕິບັດການແບບ Unix ແຕ່ໃນປະຈຸບັນເຮັດວຽກໄດ້ໃນຫລາຍລະບົບປະຕິບັດການ ເຊັ່ນ Microsoft Windows, Linux, FreeBSD, SkyOS ຫລືວ່າຈະເປັນລະບົບປະຕິບັດການເທິງອຸປະກອນພົກພາ Qtopia ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ Mac OS X ສາມາດໃຊ້ໂປຣແກຣມໄດ້ຜ່ານທາງໂປຣແກຣມ X11 ຂອງແອັບເປີ້ນ ແຕ່ສ່ວນຫລາຍຈະນິຍົມໃຊ້ໂປຣແກຣມ Adium ເຊິ່ງເປັນການນຳ Gaim ໄປພັດທະນາຕໍ່ດ້ວຍຊຸດເຄື່ອງມື Aqua ຂອງແມັກອິນທຣອດເມື່ອວັນທີ 6 ເມສາ ຄ.ສ 2007 ທີມງານ Gaim ໄດ້ປ່ຽນຊື່ໂຄງການມາເປັນ Pidgin ເພື່ອຫລ່ຽງປັນຫາດ້ານກົດຫມາຍກັບ AOL ສ່ວນ libgaim ປ່ຽນເປັນ libpurple ແລະ gaim-text ປ່ຽນເປັນ finch

ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈກໍ່ສາມາດ apt- get ໄດ້ເລີຍ ສຳລັບ Linux 
$sudo apt-get install pidgin

ສຳລັບ Windows ແມ່ນສາມາດໄປດາວໂຫລດໄດ້ທີ່
http://www.pidgin.im/download

ຂໍ້ມູນບາງສ່ວນຈາກ au8ust.org ແລະ wikipedia

by: birdflu2007.exe

« Last Edit: August 30, 2017, 01:49:39 PM by Rock_lee »