ວີທີການເຮັດໃຫ້ LINUX ອ່ານແລະຂຽນຟ້າຍຂອງ NTFS ຂອງ Windows

  • 0 Replies
  • 292 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ວີທີການເຮັດໃຫ້ LINUX ອ່ານແລະຂຽນຟ້າຍຂອງ NTFS ຂອງ Windows
ກ່ອນອື່ນລົງ FUSE ອັນນກ່ອນເດີ ດ່ຽວມັນຊິບໍ່ໄດ້ແນາະນຳ ເລືອກ ເວຊັນ 2.6 ຂນໄປເດີ
ຂນຕອນການລົງ FUSE
       1. ດາວໂລດມາ ລະກະແຕກຟາຍອອກໄປໄວ້ໃສ່ກະໄດ້
       2. ໃຊ້ຄຳສັ່ງ cd ໄປຈົນເຖິງ folder ທີ່ເຮົາແຕກອອກມາ
       3. ຂຽນຄຳສັ່ງ
                   # ./configure
                   # make
                   # make install   ຫຼື  # sudo make install (ຖ້າທ່ານບໍ່ແມ່ນຮາກໄມ້ ຫຼື root)

ຕໍ່ມາກະເປັນພະເອກຂອງເລື່ອງ
ວິທີຕິດຕງກະຄ້າຍໆກັບການຕິດຕງ FUSE ຫນແລະ ພຽງແຕ່ທ່ານ ດາວໂລດ http://www.ntfs-3g.org/ntfs-3g-1.616.tgz
     
       1. ດາວໂລດມາ ລະກະແຕກຟາຍອອກໄປໄວ້ໃສ່ກະໄດ້
       2. ໃຊ້ຄຳສັ່ງ cd ໄປຈົນເຖິງ folder ທີ່ເຮົາແຕກອອກມາ
       3. ຂຽນຄຳສັ່ງ
                   # ./configure
                   # make
                   # make install   ຫຼື  # sudo make install (ຖ້າທ່ານບໍ່ແມ່ນຮາກໄມ້ ຫຼື root)

ຕໍ່ມາກະເປັນການ mount drive ຂອງ ntfs ລະ
       ຕົວຢ່າງ:  # mount -t ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/c
       /dev/hda1 ແມ່ນຕຳແໜ່ງຂອງ drive ເຮົາຖ້າຢາກເບິ່ງເພີ່ມເຕີມວ່າ drive ໃດເປັນອັນໃດກະເຂາໄປ hardward manager(ubuntu)             
                        ນລະລອງຊອກເບິ່ງກະແລ້ວກັນ
       /mnt/c ແມ່ນຕຳແໜ່ງ folder ທີ່ເຮົາສ້າງຂນມາເອງເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ມັນ mount ໄປຫາ ສ້າງໄວ້ບ່ອນໃດກະໄດ້ເດີ
       mount -t ntfs-3g ແມ່ນຄຳສັ່ງຂອງ linux ຫຼືອ່ານເບິ່ງໄດ້ທີ່ # man mount ເດີ

ຖ້າຢາກໃຫ້ມັນ mount ຕອນ boot ຂນມາລະຂຽຍຄຳສັ່ງນ
         # sudo gedit /etc/fstab
ຕື່ມຄຳຕໍ່ໄປນລົງໄປທ້າຍສຸດ
          /dev/hda1 /mnt/c ntfs-3g defaults 0 0

save ລະກະແລ້ວຂຽມາຈົນມືງິກຫວັງວ່າຄືຊິມີຄົນເອົາໄປໃຊ້ຢູ່ເດີ
ບ່ອນໃດຜິດຖືກກະແນາະນຳກັນແດ່ເດີ  ມືໃໝ່ໃຊ້ linux

ສຳລັບຂໍ້ມູມເພີ່ມຕື່ມ ອ່ານໄດ້ທີ່ http://www.ntfs-3g.org/

by: loma