Google ເປີດໂຕ Android 8.0 ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຊື່: “Oreo”

  • 0 Replies
  • 312 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Google ເປີດໂຕ Android 8.0 ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຊື່: “Oreo” ພ້ອມຄຸນນະສົມບັດໃໝ່ຫລາກຫລາຍ


Share this:  Facebook  Twitter  Google+  Pinterest  Email to a Friend
Google ເປີດໂຕ Android 8.0 ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຊື່: “Oreo” ພ້ອມຄຸນນະສົມບັດໃໝ່ຫລາກຫລາຍ

ເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ສຳລັບລະບົບປະຕິບັດການ ຮຸ່ນລ່າສຸດຂອງ Android ຢ່າງ Android 8.0 ຫຼັງຈາກແຕ່ກ່ອນເຮົາເອີ້ນ Android O ຢູ່ດົນນານ ລ່າສຸດ google ໄດ້ປະກາດຊື່ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວວ່າຈະໃຊ້ເປັນ Android Oreo ໂດຍວິດີໂອໂຄສະນາ ຮຸ່ນນີ້ນັ້ນໄດ້ປຽບທຽບ Android Oreo ຄືກັບ Superhero  ທີ່ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍຂື້ນ ສະຫຼາດຂື້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າຮຸ່ນກ່ອນໆ ໂດຍຄວາມສາມາດທີ່ເດັ່ນໆນັ້ນກໍມີເພີ່ມເຂົ້າມາໃນ  Android 8.0 Oreo ຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນ:


2X Faster (ໄວຂຶ້ນ 2ເທົ່າ)

Android Oreo ນັ້ນຈະສາມາດບູດເຄື່ອງໄດ້ໄວກ່ອນຮຸ່ນກ່ອນໆເຖິງ 2 ເທົ່າ ( ໂຕນີ້ແມ່ນທົດສອບໃນ google Pixel ໃນຮຸ່ນອື່ນໆອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຢູ່ທີ່ການປັບແຕ່ງຂອງແຕ່ລະຄ້າຍ )

Background Limits (ກຳນົດການເຮັດວຽກພື້ນຫລັງ)

Android Oreo ຈະຊ່ວຍໃນເລື່ອງແອັບ Background ໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂື້ນ ທັງການປະຍັດພະລັງງານ ແລະ ລະບົບການຈັດການ


Autofill

ລະບົບ Permission ໃໝ່ສາມາດໃຫ້ລະບົບຈື່ຈຳ Username ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃນການເຂົ້າໃຊ້ແອັບຕ່າໆ ເພື່ອຄວາມໄວໃນການໃຊ້ງານ


Notification Dots

ມີລະບົບການແຈ້ງເຕືອນເຖິງໄອຄອນ ໂດຍຈະມີຈູດວົງມົນສະແດງເຖິງໄອຄອນນຳເວລາມີກາແຈ້ງເຕືອນເຂົ້າມາໃນ Notification ທີ່ຈິງອັນນີ້ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ ເພາະບາງຮຸ່ນກໍມີການປັບແຕ່ງກໍມັກຈະໃສ່ພວກລະບົບ Badge ນີ້ເຂົ້າມາຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ອັນນີ້ຖືວ່າເປັນທາງການຂອງ Android ຮຸ່ນໃໝ່ນັ້ນເອງ

Android Instant Apps

ສາມາດໃຊ້ງານ (ບາງແອັບ) ແອັບໃໝ່ໆໄດ້ທັນທີຜ່ານ Browser ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງ ອັນນີ້ໜ້າຈະເປັນແອັບທີ່ພັດມະນາແບບໃໝ່ໆໂດຍສະເພາະ


Share this:  Facebook  Twitter  Google+  Pinterest  Email to a Friend
Google ເປີດໂຕ Android 8.0 ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຊື່: “Oreo” ພ້ອມຄຸນນະສົມບັດໃໝ່ຫລາກຫລາຍYouTube Video Preview
ເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ສຳລັບລະບົບປະຕິບັດການ ຮຸ່ນລ່າສຸດຂອງ Android ຢ່າງ Android 8.0 ຫຼັງຈາກແຕ່ກ່ອນເຮົາເອີ້ນ Android O ຢູ່ດົນນານ ລ່າສຸດ google ໄດ້ປະກາດຊື່ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວວ່າຈະໃຊ້ເປັນ Android Oreo ໂດຍວິດີໂອໂຄສະນາ ຮຸ່ນນີ້ນັ້ນໄດ້ປຽບທຽບ Android Oreo ຄືກັບ Superhero  ທີ່ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍຂື້ນ ສະຫຼາດຂື້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າຮຸ່ນກ່ອນໆ ໂດຍຄວາມສາມາດທີ່ເດັ່ນໆນັ້ນກໍມີເພີ່ມເຂົ້າມາໃນ  Android 8.0 Oreo ຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນ:2X Faster (ໄວຂຶ້ນ 2ເທົ່າ)

Android Oreo ນັ້ນຈະສາມາດບູດເຄື່ອງໄດ້ໄວກ່ອນຮຸ່ນກ່ອນໆເຖິງ 2 ເທົ່າ ( ໂຕນີ້ແມ່ນທົດສອບໃນ google Pixel ໃນຮຸ່ນອື່ນໆອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຢູ່ທີ່ການປັບແຕ່ງຂອງແຕ່ລະຄ້າຍ )

Background Limits (ກຳນົດການເຮັດວຽກພື້ນຫລັງ)

Android Oreo ຈະຊ່ວຍໃນເລື່ອງແອັບ Background ໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂື້ນ ທັງການປະຍັດພະລັງງານ ແລະ ລະບົບການຈັດການAutofill

ລະບົບ Permission ໃໝ່ສາມາດໃຫ້ລະບົບຈື່ຈຳ Username ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃນການເຂົ້າໃຊ້ແອັບຕ່າໆ ເພື່ອຄວາມໄວໃນການໃຊ້ງານPicture in Picture

ສາມາດໃຊ້ຍໍ່ຈໍວິດີໂອຕ່າງໆຈາກ chrome ຫຼື ພວກ Video Call ທີ່ກຳລັງໃຊ້ງານອອກມາເປັນ Pop-Up ຂື້ນໜ້າຈໍໄດ້ແລ້ວ ສະນັ້ນເຮົາກໍສາມາດເບີ່ງວິດີໂອພ້ອມກັບຫຼີ້ນຢ່າງອື່ນໄປນຳ (ຄ້າຍຄືກັບ ios ຂອງ ipad)Notification Dots

ມີລະບົບການແຈ້ງເຕືອນເຖິງໄອຄອນ ໂດຍຈະມີຈູດວົງມົນສະແດງເຖິງໄອຄອນນຳເວລາມີກາແຈ້ງເຕືອນເຂົ້າມາໃນ Notification ທີ່ຈິງອັນນີ້ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ ເພາະບາງຮຸ່ນກໍມີການປັບແຕ່ງກໍມັກຈະໃສ່ພວກລະບົບ Badge ນີ້ເຂົ້າມາຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ອັນນີ້ຖືວ່າເປັນທາງການຂອງ Android ຮຸ່ນໃໝ່ນັ້ນເອງ

Android Instant Apps

ສາມາດໃຊ້ງານ (ບາງແອັບ) ແອັບໃໝ່ໆໄດ້ທັນທີຜ່ານ Browser ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງ ອັນນີ້ໜ້າຈະເປັນແອັບທີ່ພັດມະນາແບບໃໝ່ໆໂດຍສະເພາະ

Google Play Protect


ລະບົບປ້ອງກັນເຄື່ອງເຮົາຈາກແອັບປອມ, virus ແລະ malware ໂດຍ google play ຈະມີການສະແກນແອັບຕ່າງໆກວ່າ 50,000,000 ແອັບຕໍ່ມື້ ຫຼື ແອັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງກໍສາມາດກວດສອບໄດ້ຄືກັນ


ລະບົບຈັດການພະລັງງານໃໝ່

ໜ້າຈະເປັນຈຸດທີ່ທາງ Android ພັດທະນາຕໍ່ເໜື່ອງມາຕະຫຼອດສຳລັບ ລະບົບປະຍັດພະລັງງານເຊິງຮຸ່ນນີ້ກໍຈະມີການຈັດການທີ່ດີຂື້ນ ທັງການລົມໂທລະສັບ, ເລ່ນເກມ, ເຮັດວຽກ ຫຼື Streaming ຈະເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການໃຊ້ງານແບດເຕິຣີທີ່ດີຂື້ນ

Smart Text

ລະບົບການ Copy Text ໃໝ່ທີ່ສະຫຼາດຂຶ້ນ ໂດຍປະໂຫຍກທີ່ເຮົາ Copy ນັ້ນມີຊື່ຂອງສະຖານທີ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທີ່ມີຢູ່ໂທລະສັບຢູ່ກໍຈະມີໂຕເລືອກແອັບຂື້ນມາໃຫ້ເຮົາໄດ້ກົດເຂົ້າໃຊ້ງານໄດ້ເລີຍທັນທີ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງ Copy ໄປວາງໃນແອັບອື່ນໆໃຫ້ຍຸ້ງຍາກ


Google ເປີດໂຕ Android 8.0 ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຊື່: “Oreo”
 1 week ago    Toe ReMix  IT News, Mobile & Tablet
Share this:  Facebook  Twitter  Google+  Pinterest  Email to a Friend
Google ເປີດໂຕ Android 8.0 ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຊື່: “Oreo” ພ້ອມຄຸນນະສົມບັດໃໝ່ຫລາກຫລາຍ

ເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ສຳລັບລະບົບປະຕິບັດການ ຮຸ່ນລ່າສຸດຂອງ Android ຢ່າງ Android 8.0 ຫຼັງຈາກແຕ່ກ່ອນເຮົາເອີ້ນ Android O ຢູ່ດົນນານ ລ່າສຸດ google ໄດ້ປະກາດຊື່ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວວ່າຈະໃຊ້ເປັນ Android Oreo ໂດຍວິດີໂອໂຄສະນາ ຮຸ່ນນີ້ນັ້ນໄດ້ປຽບທຽບ Android Oreo ຄືກັບ Superhero  ທີ່ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍຂື້ນ ສະຫຼາດຂື້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າຮຸ່ນກ່ອນໆ ໂດຍຄວາມສາມາດທີ່ເດັ່ນໆນັ້ນກໍມີເພີ່ມເຂົ້າມາໃນ  Android 8.0 Oreo ຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນ:

2X Faster (ໄວຂຶ້ນ 2ເທົ່າ)

Android Oreo ນັ້ນຈະສາມາດບູດເຄື່ອງໄດ້ໄວກ່ອນຮຸ່ນກ່ອນໆເຖິງ 2 ເທົ່າ ( ໂຕນີ້ແມ່ນທົດສອບໃນ google Pixel ໃນຮຸ່ນອື່ນໆອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຢູ່ທີ່ການປັບແຕ່ງຂອງແຕ່ລະຄ້າຍ )

Background Limits (ກຳນົດການເຮັດວຽກພື້ນຫລັງ)

Android Oreo ຈະຊ່ວຍໃນເລື່ອງແອັບ Background ໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂື້ນ ທັງການປະຍັດພະລັງງານ ແລະ ລະບົບການຈັດການ

Autofill

ລະບົບ Permission ໃໝ່ສາມາດໃຫ້ລະບົບຈື່ຈຳ Username ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃນການເຂົ້າໃຊ້ແອັບຕ່າໆ ເພື່ອຄວາມໄວໃນການໃຊ້ງານ

Picture in Picture

ສາມາດໃຊ້ຍໍ່ຈໍວິດີໂອຕ່າງໆຈາກ chrome ຫຼື ພວກ Video Call ທີ່ກຳລັງໃຊ້ງານອອກມາເປັນ Pop-Up ຂື້ນໜ້າຈໍໄດ້ແລ້ວ ສະນັ້ນເຮົາກໍສາມາດເບີ່ງວິດີໂອພ້ອມກັບຫຼີ້ນຢ່າງອື່ນໄປນຳ (ຄ້າຍຄືກັບ ios ຂອງ ipad)

Notification Dots

ມີລະບົບການແຈ້ງເຕືອນເຖິງໄອຄອນ ໂດຍຈະມີຈູດວົງມົນສະແດງເຖິງໄອຄອນນຳເວລາມີກາແຈ້ງເຕືອນເຂົ້າມາໃນ Notification ທີ່ຈິງອັນນີ້ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ ເພາະບາງຮຸ່ນກໍມີການປັບແຕ່ງກໍມັກຈະໃສ່ພວກລະບົບ Badge ນີ້ເຂົ້າມາຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ອັນນີ້ຖືວ່າເປັນທາງການຂອງ Android ຮຸ່ນໃໝ່ນັ້ນເອງ

Android Instant Apps

ສາມາດໃຊ້ງານ (ບາງແອັບ) ແອັບໃໝ່ໆໄດ້ທັນທີຜ່ານ Browser ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງ ອັນນີ້ໜ້າຈະເປັນແອັບທີ່ພັດມະນາແບບໃໝ່ໆໂດຍສະເພາະ

Google Play Protect

ລະບົບປ້ອງກັນເຄື່ອງເຮົາຈາກແອັບປອມ, virus ແລະ malware ໂດຍ google play ຈະມີການສະແກນແອັບຕ່າງໆກວ່າ 50,000,000 ແອັບຕໍ່ມື້ ຫຼື ແອັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງກໍສາມາດກວດສອບໄດ້ຄືກັນລະບົບຈັດການພະລັງງານໃໝ່

ໜ້າຈະເປັນຈຸດທີ່ທາງ Android ພັດທະນາຕໍ່ເໜື່ອງມາຕະຫຼອດສຳລັບ ລະບົບປະຍັດພະລັງງານເຊິງຮຸ່ນນີ້ກໍຈະມີການຈັດການທີ່ດີຂື້ນ ທັງການລົມໂທລະສັບ, ເລ່ນເກມ, ເຮັດວຽກ ຫຼື Streaming ຈະເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການໃຊ້ງານແບດເຕິຣີທີ່ດີຂື້ນ

 Smart Text

ລະບົບການ Copy Text ໃໝ່ທີ່ສະຫຼາດຂຶ້ນ ໂດຍປະໂຫຍກທີ່ເຮົາ Copy ນັ້ນມີຊື່ຂອງສະຖານທີ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທີ່ມີຢູ່ໂທລະສັບຢູ່ກໍຈະມີໂຕເລືອກແອັບຂື້ນມາໃຫ້ເຮົາໄດ້ກົດເຂົ້າໃຊ້ງານໄດ້ເລີຍທັນທີ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງ Copy ໄປວາງໃນແອັບອື່ນໆໃຫ້ຍຸ້ງຍາກ


Emoji

ເພີ່ມ Emoji ແບບໃໝ່ເຂົ້າມາອີກ 60 ແບບ


Google ເປີດໂຕ Android 8.0 ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຊື່: “Oreo”
 1 week ago    Toe ReMix  IT News, Mobile & Tablet
Share this:  Facebook  Twitter  Google+  Pinterest  Email to a Friend
Google ເປີດໂຕ Android 8.0 ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຊື່: “Oreo” ພ້ອມຄຸນນະສົມບັດໃໝ່ຫລາກຫລາຍ

ເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ສຳລັບລະບົບປະຕິບັດການ ຮຸ່ນລ່າສຸດຂອງ Android ຢ່າງ Android 8.0 ຫຼັງຈາກແຕ່ກ່ອນເຮົາເອີ້ນ Android O ຢູ່ດົນນານ ລ່າສຸດ google ໄດ້ປະກາດຊື່ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວວ່າຈະໃຊ້ເປັນ Android Oreo ໂດຍວິດີໂອໂຄສະນາ ຮຸ່ນນີ້ນັ້ນໄດ້ປຽບທຽບ Android Oreo ຄືກັບ Superhero  ທີ່ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍຂື້ນ ສະຫຼາດຂື້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າຮຸ່ນກ່ອນໆ ໂດຍຄວາມສາມາດທີ່ເດັ່ນໆນັ້ນກໍມີເພີ່ມເຂົ້າມາໃນ  Android 8.0 Oreo ຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນ:

2X Faster (ໄວຂຶ້ນ 2ເທົ່າ)

Android Oreo ນັ້ນຈະສາມາດບູດເຄື່ອງໄດ້ໄວກ່ອນຮຸ່ນກ່ອນໆເຖິງ 2 ເທົ່າ ( ໂຕນີ້ແມ່ນທົດສອບໃນ google Pixel ໃນຮຸ່ນອື່ນໆອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຢູ່ທີ່ການປັບແຕ່ງຂອງແຕ່ລະຄ້າຍ )

Background Limits (ກຳນົດການເຮັດວຽກພື້ນຫລັງ)

Android Oreo ຈະຊ່ວຍໃນເລື່ອງແອັບ Background ໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂື້ນ ທັງການປະຍັດພະລັງງານ ແລະ ລະບົບການຈັດການ

Autofill

ລະບົບ Permission ໃໝ່ສາມາດໃຫ້ລະບົບຈື່ຈຳ Username ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃນການເຂົ້າໃຊ້ແອັບຕ່າໆ ເພື່ອຄວາມໄວໃນການໃຊ້ງານ

Picture in Picture

ສາມາດໃຊ້ຍໍ່ຈໍວິດີໂອຕ່າງໆຈາກ chrome ຫຼື ພວກ Video Call ທີ່ກຳລັງໃຊ້ງານອອກມາເປັນ Pop-Up ຂື້ນໜ້າຈໍໄດ້ແລ້ວ ສະນັ້ນເຮົາກໍສາມາດເບີ່ງວິດີໂອພ້ອມກັບຫຼີ້ນຢ່າງອື່ນໄປນຳ (ຄ້າຍຄືກັບ ios ຂອງ ipad)

Notification Dots

ມີລະບົບການແຈ້ງເຕືອນເຖິງໄອຄອນ ໂດຍຈະມີຈູດວົງມົນສະແດງເຖິງໄອຄອນນຳເວລາມີກາແຈ້ງເຕືອນເຂົ້າມາໃນ Notification ທີ່ຈິງອັນນີ້ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ ເພາະບາງຮຸ່ນກໍມີການປັບແຕ່ງກໍມັກຈະໃສ່ພວກລະບົບ Badge ນີ້ເຂົ້າມາຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ອັນນີ້ຖືວ່າເປັນທາງການຂອງ Android ຮຸ່ນໃໝ່ນັ້ນເອງ

Android Instant Apps

ສາມາດໃຊ້ງານ (ບາງແອັບ) ແອັບໃໝ່ໆໄດ້ທັນທີຜ່ານ Browser ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງ ອັນນີ້ໜ້າຈະເປັນແອັບທີ່ພັດມະນາແບບໃໝ່ໆໂດຍສະເພາະ

Google Play Protect

ລະບົບປ້ອງກັນເຄື່ອງເຮົາຈາກແອັບປອມ, virus ແລະ malware ໂດຍ google play ຈະມີການສະແກນແອັບຕ່າງໆກວ່າ 50,000,000 ແອັບຕໍ່ມື້ ຫຼື ແອັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງກໍສາມາດກວດສອບໄດ້ຄືກັນ

ລະບົບຈັດການພະລັງງານໃໝ່

ໜ້າຈະເປັນຈຸດທີ່ທາງ Android ພັດທະນາຕໍ່ເໜື່ອງມາຕະຫຼອດສຳລັບ ລະບົບປະຍັດພະລັງງານເຊິງຮຸ່ນນີ້ກໍຈະມີການຈັດການທີ່ດີຂື້ນ ທັງການລົມໂທລະສັບ, ເລ່ນເກມ, ເຮັດວຽກ ຫຼື Streaming ຈະເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການໃຊ້ງານແບດເຕິຣີທີ່ດີຂື້ນ


 Smart Text

ລະບົບການ Copy Text ໃໝ່ທີ່ສະຫຼາດຂຶ້ນ ໂດຍປະໂຫຍກທີ່ເຮົາ Copy ນັ້ນມີຊື່ຂອງສະຖານທີ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທີ່ມີຢູ່ໂທລະສັບຢູ່ກໍຈະມີໂຕເລືອກແອັບຂື້ນມາໃຫ້ເຮົາໄດ້ກົດເຂົ້າໃຊ້ງານໄດ້ເລີຍທັນທີ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງ Copy ໄປວາງໃນແອັບອື່ນໆໃຫ້ຍຸ້ງຍາກ


Emoji

ເພີ່ມ Emoji ແບບໃໝ່ເຂົ້າມາອີກ 60 ແບບ


ອັນນີ້ເປັນພຽງຄຸນນະສົມບັດເດັ່ນໆ ທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າມາໃນ Android 8.0 Oreo ເທົ່ານັ້ນ  ທີ່ຈິງຍັງມີອິີກຫຼາຍຍ່າງ ສຳລັບ Android 8.0 ນີ້ກໍເລີ່ມປ່ອຍໃຫ້ດາວໂຫລດແລ້ວ.

by: Ecorner
« Last Edit: August 31, 2017, 09:31:06 AM by No_just you try »