ເລືອກວິທີການໃຊ້ partition

  • 0 Replies
  • 301 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ເລືອກວິທີການໃຊ້ partition
« on: August 31, 2017, 03:53:19 PM »
ເລືອກວິທີການໃຊ້ partition ຂອງທ່ານ:
- “Remove all partitions on selected drives and createdefault layout’’—ລຶບເນື້ອທີ່ທັງໝົດໃນ Hardddisk ທີ່ທ່ານເລືອກ.
- ‘‘Remove Linux partitions on selected drives and createdefault layout’’ ລຶບ partition ຂອງລີນຸກທັງໝົດແຕ່ຈົ່ງ partition ຂອງວິນໂດໄວ້ໂດຍບໍ່ເສຍຫາຍ.
- “Use free space on selected drives and create defaultlayout’’— ນໍາໃຊ້ເນື້ອທີ່ວ່າໃນຮາດດີສທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ແບ່ງ partitionໃດໆ.
- ‘‘Create custom layout’’—    ຖ້າຕ້ອງການກໍານົດ partitionຕາມແບບຂອງໂຕເອງ.
3.ຖ້າເຮົາເລືອກທີ່ຈະເບິ່ງຫລືກໍານົດຄ່າ partition, ເຮົາສາມາດປ່ຽນພາຕີຊັນທີ່ຕ້ອງການໄດ້,ຢ່າງຫນ້ອຍຕ້ອງມີ root(/)partition ເພື່ອເກັບໄຟຣຕິດຕັ້ງທັງໝົດແລະ1 swap ພາຕິຊັນ ແລະpartition ຂະຫນາດນ້ອຍສໍາລັບ boot (/boot) ເອີ້ນວ່າboot partition ປະມານ 100 MB ກໍ່ຕ້ອງການເຊັ່ນກັນ,ການຈັດພາຕີຊັນບໍ່ເໝາະສົມອາດເປັນສາເຫດໃຫ້ຂໍ້ມູນບໍ່ເຫັນໄດ້.
Swap ພາຕິຊັນມັກຈະກໍານົດໃຫ້ມີຂະຫນາດ2 ເທົ່າຂອງຂະຫນາດຂອງ RAM(ຕົວຢ່າງRAM ມີ 512 MB, swappartition ຈະມີ 1024 MB). Linux ຈະໃຊ້ເນື້ອທີ່ໃນswap partition ໃນກໍລະນີ ທີ່ກໍາລັງໃຊ້process ເຕັມຄວາມຈຸຂອງ RAM, ເມື່ອເຖິງຈຸດນັ້ນprocess ທີ່ບໍ່ active ຈະຖືກຍ້າຍໄປຢູ່swap partition. ເຈົ້າຈະສໍາພັດໄດ້ເມື່ອ process ທີ່ຢູ່ໃນswap ເລີ່ມເຮັດວຽກຄືນມັນກໍ່ຈະກັບມາຢູ່ທີ່RAM ອີກຄັ້ງເຊັ່ນການເປີດຄືນຫນ້າຕ່າງໂປຣແກຣມທີ່ຖືກ minimize ໄວ້ດົນ.
ເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງການເນື້ອທີ່ swap ໃຫ້ພຽງພໍກໍ່ຍ້ອນຖ້າ RAM ເຕັມຈະບໍ່ມີprocess ໃໝ່ໃດທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຈົນກວ່າຈະປິດອັນໃດອັນຫນຶ່ງ.centos project ໄດ້ສະເຫນີຕໍ່າສຸດ 32MB ແລະ2GB ສູງສຸດສໍາລັບເນື້ອທີ່ຂອງ swap.
3.Configure Boot Loader—    ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ bootloader ​ແລະ partition ທີ່ boot ​ໄດ້​ທັງໝົດ​ຈະ​ຖືກ​ສະ​ແດງ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​,ໂດ​ຍປົກກະຕິ​ແລ້ວໂຕ​ຕິດ​ຕັ້ງ centos ຈະ​ໃຊ້ GRUB Boot loader ​ເປັນຄ່າ​ເລີ່​ມຕົ້ນ​ຂອງ bootloader ​ໂດຍ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ boot loader ​ໃນ master boot record ຂອງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ທ່ານ ​ແລະ​ເລືອກ Centos ​ເປັນ​ໂຕບູດ​ເລີ່​ມຕົ້ນ. 
Note: ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ເກັບ GRUB boot loader ​ໄວ້, ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ຕັ້ງລະຫັດ​ຜ່ານ​ໃຫ້GRUB ​ໄດ້. ລະຫັດ​ຜ່ານ​ຈະ​ປົກ​ປ້ອງ​ລະບົບ​ຂອງ​ເຈົ້າທີ່​ອາດ​ຈະ​ມີ kernel ທີ່​ອັນຕະລາຍທີ່​ຖືກ​ສົ່ງ​ຈາກ​ບາງ​ຄົນ​.
4.Set the host name = ​ໃສ່​ຊື່​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ(​ເອີ້ນ​ວ່າhostname). ​ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ຊື່​ລະບຸ​ຕົວ​ຕົນ​ກັບ​ໂດ​ເມນ​ຂອງ​​​ເຈົ້າ. ຕົວຢ່າງ​ຖ້າ​ຊື່​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ “joe” ​ໃນ​ໂດ​ເມນ allen.com, ຊື່​ເຕັມ​ຂອງ​ຄອມ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ joe.allen.com. ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ໃສ່​ຊື່​ໂດ​ເມນ​ຫລື​ຖືກ​ກໍານົດ​ໂດຍ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ​ຖ້າ​ເນັດ​ເວີກ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໃຊ້ DHCP.
5.Choose a time zone-- ​ເລືອກ​ໂຊນ​ເວລາ
ChoosingDifferent InstallModes(ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຈາກ​ໂໝດອື່ນໆ)
​ແມ່ນ​ວ່າ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ມີ RAM ຫລາຍ​ກວ່າ 512 MB, Centos ຈະ​ເລືອກ​ໃຫ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ແບບ ​graphic mode ​ໂດຍ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ. ​ແຕ່​ກໍ່​ມີ​ຫລາຍ​ຄັ້ງ​ທີ່​ກາດ​ຈໍ​ບໍ່​ຊັບ​ພອດກັບ​ໂຫມດກຣາຟິກ.
​ແມ້ວ່າ​​ໂຕ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຈະ​ພົບ​ເຫັນ​ຮາດ​ແວ​ທຸກ​ອັນ, ​ແຕ່​ອາດ​ຈະ​ມີ​ອຸປະກອນ​ເຊັ່ນ ຮາດ​ດີ​ສ,ກາດ​ແລນ… ທີ່​ໂຕ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ບໍ່​ເຫັນ , ​ເຈົ້າ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ໃສ່​ຄ່າ​​​ພິ​ເສດ ​ໃນ​ຕອນ boot.
ລາຍການ​ລຸ່ມ​ນີ້​ແມ່ນ​ທາງ​ເລືອກ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ດ້ວຍ​​ແຜ່ນ Centos. (​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ໃຊ້​ວິ​ທີ່​ນີ້​ໄດ້​ກໍ່​ຕໍ່​ເມື່ອ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຈາກ​ໂໝດກຣາຟຟິກບໍ່​ໄດ້) , ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ວິທີ​ນີ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ທີ່ boot promt.
-   “text”ພິມ​ຄຳ​ນີ້​ເພື່ອ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ແບບ text-base mode. ​ເຮັດ​ວິທີ​ນີ້​ຖ້າ​ໂຕ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ບໍ່ຮູ້ຈັກ​ກາດ​ຈໍ. ຫນ້າ​ຈໍ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ງາມ​ແຕ່​ມັກກະ​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້​ດີ.
-   ພິມ“lowres” ​ເພື່ອ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໃນ​ຂະຫນາດ​ຈໍ 640x480 (screen solution) ສໍາລັບ​ກາດ​ຈໍ​ທີ່​ບໍ່​ຊັບ​ພອດ resolution ທີ່​ໃຫຍ່​ກວ່າ.
-   ພິມ“askmethod” ​ເພື່ອ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຜ່າ​ນ NFS image, FTP, HTTP ຫລື Harddisk
6. SetRoot Password= ຕ້ອງ​ໃສ່ລະຫັດ​ຜ່ານ​ໃຫ້ root ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ນີ້. Root password ຈະ​ເຮັດ​ສາມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ລະບົບ​ໄດ້​ທັງ​ໝົດ.
7.Install Classes ສໍາລັບ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໃໝ່, ​ໂຕ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຈະ​ເລືອກ​ໂປ​ແກຣມພື້ນຖານ. ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ເລືອກ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໄດ້​ໂດຍ​ຈະ​ແບ່ງ​ເປັນ​ກຸ່ມ software ດັ່ງ​ນີ້:
- Desktop= ຕິດ​ຕັ້ງ​ຊອບ​ແວ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​ສຳລັບ​ໃຊ້​ສ່ວນ​ຕົວ​ຫລື​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ສຳລັບ​ຫ້ອງການ.ກຸ່ມ​ນີ້​ຈະ​ລວມທັງ GNOME ​ແລະ​ຊອບ​ແວ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຕ່າງໆ(word processor, internet tool…..).
- Server= ຕິດ​ຕັ້ງ software package ສໍາລັບ web server(​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ມີ: apache ​ແລະ printer server). ​ເຊິ່ງບໍ່ລວມ server ຕ່າງໆ(FTP,DHCP,mailFDNS,FTP,SQL…..).
- Virtualization= ຕິດຕັ້ງsoftware package ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບVirtualization ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຫລາຍOS ສາມາດRun ໄດ້ພ້ອມກັນໃນຄອມຫນ່ວຍດຽວ.
- Clustering(ການເອົາຄອມຫລາຍໆຫນ່ວຍມາເຮັດວຽກເປັນເຄື່ອງດຽວກັນ)
- CustomizeNow = ແມ່ນເພີ່ມຫລືລຶບຊື່package ທີ່ຈະຕິດຕັ້ງຕາມໝວດ(Category)ທີ່ເລືອກ.ຈື່ໄວ້ວ່າໂປຣແກຣມທີ່ ມີ repository ຕ່າງກັນຈະໂຊໃນໝວດດຽວກັນເຊັ່ນ ໂປຣແກຣມ abc ຖ້າມີໃນທັງ repository ຂອງ Centos ແລະ KBS-Extras ກໍ່ຈະໂຊທັງສອງໃນໝວດດຽວກັນ.
8.CustomizeCategory =
-      DesktopEnvironment = GNOME Desktop Environment ​ແມ່ນ​ຈະ​ຖືກ​ເລືອກ​ເປັນ​ຄ່າ​ default, KDE ກະ​ໃຊ້​​ໄດ້​ຄື​ກັນ.
-      Application= ກຸ່ມ​ນີ້​ລວມ​ແພັກ​ເກັດ editor, game, ​ໂປຣ​ແກຣມ​ເຫ​ລິ້ນ​ເພງ​ແລະ​ວິ​ດີ​ໂອ, internet tool ​ແລະ​ໂປຣ​ແກຣມອື່ນໆ
-      Development= ລວມລວມ​ເຄື່ອງມື​ໃນ​ການ​ຂຽນ​ໂປຣ​ແກຣມ
-      Server= Package ທີ່​ລວມ Web server,Mail,FTP,Database……
-      BaseSystem = ບັນຈຸ​ເຄື່ອງມືພື້ນຖານ​ຂອງ admin, utility , ​ແລະ​ໄຟ support ພື້ນຖານ​ຂອງ​ລະບົບ​ເຊັ່ນ X windows system, JAVA,…..
-      Language= ບັນຈຸ​ພາສາ​ຫລາຍໆ​ພາສາ.
ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ເຈົ້າ​ຈະ restart. ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຕິດ​ຕັ້ງ GRUB, ​ເຈົ້າຈະ​ພົບ boot screen ທີ່​ໃຫ້​ເວລາ​ເຈົ້າ​ຫລາຍ​ວິນາທີ​ເພື່ອ​ກົດ​ປຸ່ມ​ອັນ​ຫນຶ່ງ ​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ຫລື​ປ່ຽນ bootable partition. ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ກໍ່​ຈະ boot centos.
ຫລັງ​ຈາກ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ແລ້ວ​​ເມື່ອ​ເປີດ​ຄອມ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ບາງ​ຢ່າງ​ເລັກ​ຫນ້ອຍ​ດັ່ງ​ນີ້:
-      Firewallຕັ້ງ​ຄ່າ​ໄຟ​ວໍ​​ແມ່ນ​ອະນຸຍາດ​ຫລື​ປິດ​ທາງ​ເຂົ້າຂອງ service ທີ່​ກໍາລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ.
-      SELinux​ແມ່ນlayer(ຊັ້ນ)ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທີ່​ເພີ່ມ​ເຂົ້າ​ມາ ​ເຊິ່ງມີ​ຊັ້ນ​ເຊີງກ​ວ່າການ​ອະນຸຍາດ(permission) ​ແບບ Firewall.
-      CreateUser = ສຳລັບ​ເປັນ user ​ໃຊ້​ປະຈຳ​ວັນ. ​ເຈົ້າ​ຄວນ​ຈະ​ມີ​ຊື່​ຜູ້​ໃຊ້​​ເປັນຂອງ​ເຈົ້າ​ເອງ ​ແລະ​ໃຊ້ root ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ admin
-      SoundCard = ທົດ​ສອບ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ສຽງ
-      AdditionalCD = ກຳນົດCD/DVD ​ໂຕ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ເພີ່​ມ​ເຕີມ​ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕິດ​ຕັ້ງ software ​ເພີ່ມ.

by khamsamay1