ຮຽນໃຊ້ centos

  • 0 Replies
  • 284 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ຮຽນໃຊ້ centos
« on: August 31, 2017, 03:57:51 PM »
ຮຽນໃຊ້ centos

Installing CentOS(ການຕິດຕັ້ງ centos)
ຖ້າເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ທັງວິນໂດແລະລີນຸກຮ່ວມກັນໃນຄອມພິວເຕີຫນ່ວຍດຽວກັນ, centos ມີຫລາຍວິທີ ນຳໃຊ້
ເຊັ່ນໃຊ້ແຜ່ນ Centos Live CD/DVD ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາກຽມຄອມພິວເຕີກ່ອນຕິດຕັ້ງແທ້ ຖ້າເຮົາບໍ່ມີ CR-ROM
ກໍ່ສາມາດຕິດຕັ້ງຜ່ານ Network ຫລື Harddisk ໄດ້.
ປັດຈຸບັນເຄື່ອງ mac ຂອງບໍລິສັດ apple ໄດ້ປ່ຽນມາໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງ intel, centos ຈຶ່ງສາມາດຕິດຕັ້ງຢູ່ mac ໄດ້(ແຕ່ອາດຈະບໍ່ສົມບູນປານໃດກໍ່ຍ້ອນອາດຈະມີບັນຫາເພາະວ່າເຄື່ອງ mac ໃຊ້ EFI ຕ່າງຈາກ PC ທີ່ໃຊ້ BIOS ແທນ)

Quick Installation
ບົດການຕິດຕັ້ງນີ້(ບົດທີ)ອາດຈະອະທີບາຍຍາວຫນ້ອຍຫນຶ່ງ, ແຕ່ວ່າຖ້າເຈົ້າມີປະສົບການຫນ້ອຍຫນຶ່ງກັບ ຄອມພິວເຕີ ເຈົ້າຈະສາມາດຕິດຕັ້ງ centos ໄດ້ງ່າຍໆ.
ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ, ເຈົ້າຈະຖືກຖາມຄໍາຖາມຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ:
§  Media Check:             ຖ້າເຈົ້າຕິດຕັ້ງຜ່ານ DVD, ເຈົ້າສາມາດກວດໄດ້ກ່ອນວ່າແຜ່ນ DVD ເຈົ້າໃຊ້ໄດ້ບໍ(ຟັງຊັນນີ້ບໍ່ມີໃນ windows).
§  Install or Upgrade: ຖ້າຄອມເຈົ້າມີ centos ຕິດຕັ້ງກ່ອນຫນ້ານີ້, ເຈົ້າສາມາດເລືອກ “Upgrade” ເພື່ອ upgrade ລະບົບ ໂດຍການທີ່ບໍ່ໄດ້ເສຍຫາຍຫຍັງຕໍ່ຂໍ້ມູນ.
§  Disk PartitioningSetup: ໃຊ້ໄວ້ເພື່ອລຶບ partition ຂອງ linux, ລຶບ partition ທັງໝົດຫລືລຶບ no partition ເພື່ອທີ່ຈະມີເນື້ອ ທີ່ຕິດຕັ້ງ centos. ເພາະວ່າການເຮັດ partition ຄືນໃໝ່ສາມາດໄປເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນມີບັນຫາໄດ້.
§  Boot LoaderConfiguration: ເພື່ມ GRUB boot manager ເພື່ອຄວບຄຸມຂັ້ນຕອນການເປີດເຄື່ອງພ້ອມກັບ OS ຫລາຍໆຕົວ
ສະມາເລືອກໄດ້ວ່າ OS ໃດເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ.

Note: ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ,ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ແທ້ໆ​ຈາກ​ແຜ່ນ DVD ຈຶ່ງ​ຈະເລີ່​ມຂຶ້ນ​ເຊິ່ງ​ໃຊ້​ເວລາ​ປະມານ20-60 ນາທີ ຂຶ້ນ​ກັບ​ຈຳນວນ package ​ແລະ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ຮາດ​ແວ, ສ່ວນ​ການupgrade ​ແມ່ນ​ຈະ​ໃຊ້​ເວລາ​ຫລາຍ​ກວ່າ​ນັ້ນ. ​
Detailed InstallationInstruction

ຂໍ້ຄວນລະວັງ: ຖ້າ​ເຈົ້າ​ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ windows ຫລື centos ,​ຖ້າ​ເຈົ້າ​ພົບ​ວ່າລະບົບ​ປະຕິບັດ​ການທີ່​ຕິດ​ຕັ້ງ​ກ່ອນ​ຫນ້າ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ປາກົດ​ໃນboot screen, ບໍ່​ຕ້ອງ​ຕົກ​ໃຈ​ແລະ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ຟ້າວ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໃໝ່. ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ກູ້​ຄືນ​ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ແຜ່ນ centos live CD ​ແລະ​ໃຊ້command ຂອງ grub-install ​ເພື່ອ​ເອົາ master boot record ​ໃສ່​ໃໝ່.​
InstallingCentos 5
Install orUpgrade?
Note: ການ upgrade ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ທີ່​ເຈົ້າ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ບັນຫາ.
ຖ້າ​ເຈົ້າ​​ເລື​ອກ upgrade, ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ລຶບsoftware package ທີ່​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຕ້ອງການ. ການ​ອັບ​ເກຣດຈະບໍ່ພະຍາຍາມອັບ​ເກຣດ package ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​. ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ແມ່ນ tips ​ເລັກ​ຫນ້ອຍ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ໃນ​ການ​ອັບ​ເກຣດ:
§ ConflictingPackages: ຖ້າ​ເຈົ້າ​ອັບ​ເກຣດລະບົບ​​ຫ​ນຶ່ງເຊິ່ງ​ເຈົ້າ​​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ package ຈາກແຫ​ລ່ງອື່ນທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ centos ​ທີ່ຂັດກັບ package ຂອງ centos, ຟີ​ເຈີ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ອາດ​ຈະ​ໃຊ້​ບໍ່​ໄດ້​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ. ຕົວຢ່າງ ຖ້າ​ເຈົ້າປ່ຽນ​ຈາກGNOME ​ເປັນ Ximian ຫລື KDE, ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ສາມາດ​ອັບ​ເກຣດ ​ແພັກ​ເກັດ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ໄປ​ເປັນ centos5 (ອາດ​ຈະ​ເປັນການດີ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ຈະ​ລຶບ​ແພັກ​ເກັດ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ອອກ ກ່ອນ​ການ​ອັບ​​ເກຣດ​ແລະ​ເອົາ​ໃສ່​ຄືນ​ຫລັງ​ການ​ອັບ​ເກຣດ ຖ້າ​ເຈົ້າ​ມັກ)
§ Third-PartyPackage(​ແພັດ​ເກັດ​ທີ່​ເປັນຂອງ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ທາງ​ການ​ຄ້າ):ຖ້າ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້​ງ​ Third-Party Package ຈາກ repositories(ບ່ອນ​ເກັບ package) ​ແລະ​ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ kernel ປັ​ດຈຸ​ບັນ (​ເຊັ່ນ driver ຂອງNvidia video card ຫລືwireless lan card), ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຈໍາເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ເວີ​ຊັນ​ໃໝ່ຂອງ​ແພັກ​ເກັດ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນທີ່​ມັນ​ເຂົ້າ​ກັບ​ແພັກ​ເກັດ​ທີ່​ເຈົ້າ upgrade ຈາກ centos.(ອະທິບາຍ​ເສີມ ຖ້າ​ເວົ້າ​ເປັນ​ພາສາ window  ສົມມຸດ​ເຮົາ Upgrade ຈາກ XP​ເປັນ Win7 ​ເຮົາ​ກໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງupgrade ​ໂປຣ​ແກຣມອື່ນ​ທີ່​ອາດ​ບໍ່​ສາມາດ​ໃຊ້​ໄດ້​ກັບWin7 ​ໄດ້​ເຊັ່ນ Driver ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຕອນ​ໃຊ້ XP ຢູ່​ມັນ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ກັບWin7 ​ໄດ້​ເຊິ່ງຕ້ອງ​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໃໝ່)

§ KernelRequirement: ​ເພື່ອupgrade ຢ່າງ​ຫນ້ອຍ linux kernel ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ເວີ​ຊັນ2.0 ຕິດ​ຕັ້ງ​ໃນລະບົບ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຈະ​ອັບ​ເກຣດ.
§ ConfigurationFiles: ​ຈາກການ​ອັບ​ເກຣດ, file config ຂອງ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຖືກ​ replace ຈະ​ຖືກ​ບັນທຶກ​ເປັນ​ນາມສະກຸນ.rpmsave (​ເຊັ່ນ file host ຈະ​ຖືກ​ບັນທຶກ​ເປັນ host.rpmsave). ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ file config ທີ່​ຖືກ​ແທນ​ທີ່​ຈະ​ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ບ່ອນ​ເກົ່າ,​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ລະບົບ​ກຳລັງ copy file config ​ໂຕ​ໃໝ່​ເປັນ​ນາມສະກຸນ.rpmnew. ສະຖານ​ທີ່​ຂອງfile ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນຫລື​ແມ້ກະທັ້ງຂໍ້​ມູນ​ການ​ອັບ​ເກຣດຈະ​ຖືກ​ຂຽນ​ເປັນ​ໄຟຣ/root/upgrade.log .​ໂຕ​ອັບ​ເກຣດຈະ​ຕິດ​ຕັ້ງ kernel ​ໃໝ່,ທຸກໆ software package ທີ່​ຖືກ​ປ່ຽນ​ແລະ​ທຸກໆ​​ແພັກ​ເກັດ​ທີ່​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ຫັ້ນ .
§ JAVA: ຖ້າ​ເຈົ້າ​ໃຊ້java rpm ຈາກບໍລິສັດ sunmicrosystem ​ໃນ​ການ support java, ການຂັດ​ກັບ​ແພັກ​​ແກັດ​ນີ້​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ຫາ​ເຫດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລຶບ​ໄຟຣ ລະຫວ່າງ​ການ​ອັບ​ເກຣດ. ຖ້າ​ມັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ແທ້, ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຕັ້ງ java rpm ຈາກ www.jpackage.orgຫລື​ຕິດ​ຕັ້ງ java ຈາກ sun​ໃສ່ directory “/opt”. ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ພິຈາລະນາ​ວ່າ​ຈະ​ລຶບ version ຂອງ java ຈາກ​ລະບົບ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ອີກ​ດ້ວຍ.
FromDVD,Network, or Harddisk?
ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ຕິດ​ຕັ້ງ centos, ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຈາກ​ແຜ່ນ DVD. ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່ boot ​ແຜ່ນຕິດ​ຕັ້ງ centos , ​ໃຫ້​ພິມ “linuxaskmethod”  ​ໃນ​ຫນ້າ boot. ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ເຫ​ນີທາງ​ເລືອກ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ centos ຈາກ​ສະຖານ​ທີ່​ເຫລົ່າ​ນີ້:
§ Local DVD or CDROM : ນີ້​ແມ່ນ​ວິ​ທີ່​ທົ່ວ​ໄປ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຈາກ dvd .
§ Hard Drive: ຖ້າ​ເຈົ້າສາມາດ copy centos ​ໃສ່​ຮາດ​ດິສ​ເຈົ້າ, ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຈາກ​ຫັ້ນ.(ຫນ້າ​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້,ຖ້າ file ຕິດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຄົນ​ລະ partition ທີ່​ຈະ​ຕິດ​ຕັ້ງ)
§ NFS Directory: ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຜ່ານ shared directory ທີ່ຢູ່​ເຄື່ອງ​ອື່ນ​ໃນ network ​ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ຄຸນສົມບັດ​ຕ່າງໆ​ຂອງ NFS(Network File system)
§ FTP ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຜ່ານ FTP site (ftp://)
§ HTTP ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຜ່ານ​ຫນ້າ​ເວ​ບ (http://)

Installing CentOS on a Laptop
​ເພາະວ່າ laptop ສາມາດ​ມີ​ອຸປະກອນ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ມາດຕະຖານ,ກ່ອນ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເລີ່​ມຕິດ​ຕັ້ງ​ໃສ່ laptop ​ເຈົ້າ​ຄວນ​ເບິ່ງຄົນ​ທີ່​ເຄີຍ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ notebook ທີ່​ເຈົ້າ​ຈະ​ໃຊ້​ຕິດ​ຕັ້ງຜ່ານ​ມາວ່າ​ມັນ​ເຂົ້າກັນ​ບໍ່​ໂດຍ​ການ​ເບິ່ງ​ເວັບlinux ​ໃນnotbook(www.linux-on-laptops.com)
Preparing for Installation Using the LiveCD
ເຈົ້າສາມາດກວດວ່າຄອມເຈົ້າຕິດຕັ້ງcentos ໄດ້ບໍ່ ໂດຍການໃຊ້ແຜ່ນ live CD ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ:
§ Linux kernel(ຫວົໃຈຂອງລະບົບລີນຸກ) ມັນຈະ boot.
§ Driverວ່າຈະໃຊ້ໄດ້
§ ເນື້ອທີ່ໃນHarddisk ວ່າມັນພໍບໍ່ທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ centos(ຖ້າບໍ່ພໍ ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ Live CD ເພື່ອເພີ່ມຂະຫນາດໄດ້)