ສົມລາຄາໂມ້! ຟລອຍ ໂຊພະລັງໝັດຊະນະ ແມດເກຣເກີຣ ໃນຍົກທີ 10

  • 0 Replies
  • 309 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.ການແຂ່ງຂັນມວຍຄູ່ຢຸດໂລກໃນເສິກ “The Money Fight” ລະຫວ່າງ “ຟລອຍ ເມເວດເທີ ຈູເນ່ຍ”ໄວອາຍຸ 40ປີ ພົບກັບ “ຄໍເນີ ແມດເກຣເກີຣ” ໄວອາຍຸ 29 ປີ ໂດຍມວຍຄູ່ຢຸດໂລກນີ້ໃຊ້ກະຕິກາມວຍສາກົນເຕັມຮູບແບບ ແລະ ຊົກກັນ 12 ຍົກ ແຕ່ພຽງຍົກທີ 10 ຟລອຍເດີນໜ້າບຸກອອກໝັດໃສ່ເຕັມທີ່ກ່ອນໂຊພະລັງມັດເຂົ້າໃສ່ໃບໜ້າຂອງຄູ່ຕໍ່ສູ້ແບບບໍ່ຢັ້ງມື ຈົນກຳມະການຜູ່ຫ້າມເທິງເວທີຕ້ອງເຂົ້າມາຫ້າມ ແລະ ຢຸດຕິການຊົກໃນຍົກນີ້ ສຳລັບຄ່າຕົວໃນຄັ້ງນີ້ ຟລອຍຮັບໄປ 7,000 ລ້ານບາດ ສ່ວນແມດເກຣເກີຣ ໄດ້ຮັບ 2,500 ລ້ານບາດ.


by: laopost.com