ການຕິດຕັ້ງ ccsm ເພື່ອເອີ້ນໃຊ້ desktop effect ຂັ້ນສູງ ໃນ ubuntu

  • 0 Replies
  • 283 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ການຕິດຕັ້ງ ccsm ເພື່ອເອີ້ນໃຊ້ desktop effect ຂັ້ນສູງ ໃນ ubuntu

ຫລາຍທ່ານສົງໄສວ່າ ເປັນຫຍັງເວລາຕິດຕັ້ງອູບຸນຕູແລ້ວ ແລະ ສາມາດ Enable Extra Visual effect ໄດ້
ແຕ່ຄືບໍ່ສາມາດ ນຳໃຊ້ ເອັບເຟັກ Desktop cube, water effect ແລະ effect ອຶ່ນໆໄດ້
ນັ້ນກໍເພາະວ່າ ccsm (compizconfig-setting-manager) ບໍໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງມາໃຫ້ ແຕ່ເຮົາກໍສາມາດຕິດຕັ້ງເອງໄດ້
1. ກ່ອນອຶ່ນທ່ານຕ້ອງທຳການ ອັບເດຕ໌ reposity ກ່ອນ(ຖ້າເຄີຍອັບເດຕ໌ ມາແລ້ວ ຂ້າມໄປ 2 ໄດ້ເລີຍ)
ຄຳສັ່ງ
sudo apt-get update
(ຖ້າມີການຖາມລະຫັດຜ່ານ ໃຫ້ປ້ອນລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານໃສ່)
2.ໃຫ້ທຳການຕິດຕັ້ງ ccsm ດ້ວຍຕຳສັ່ງ
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
(ຫລືຈະລົງຜ່ານ Snaptic pakage manager ຫາ Package ທີ່ຊື່ວ່າ compizconfig-settings-manager)

ເທົ່ານີ້ ທ່ານກໍສາມາດຕັ້ງຄ່າ effect ຂັ້ນສູງຜ່ານ ເມນູ
System&gtreperences>Advanced desktop effects settingsby Antibiotic