ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ twitter ຜ່ານ command line ໃນ Linux Ubuntu

  • 0 Replies
  • 299 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


ທຸກໆມື້ນີ້ ໃນວົງການຂອງຄົນທີ່ຄຸກຄີຢູ່ກັບ internet ແລະ computer ບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະບໍ່ຮູ້ twitter ອີກແລ້ວ ຫລື ບາງຄົນກໍ ອາດຈະຍັງບໍ່ທັນຮູ້ກັນເທື່ອ ເຊິ່ງໃນຂະນີ້ກະແສຂອງ twitter ແມ່ນມາແຮງຫລາຍ ເຊິ່ງໃຜໆກໍພາກັນມີ profile ຂອງ twitter ກັນທັງນັ້ນ ແລະ ທີມງານຢູ່ໃນເວັບແຫ່ງນີ້ຂອງພວກເຮົາກໍມີກັນຫມົດທຸກຄົນແລ້ວເຊັ່ນກັນ ເຊີ່ງ twitter ກໍເປັນຊ່ອງທາງຫນຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ສື່ສານກັນໄດ້ທຸກໆທີ່ ທຸກໆເວລາ (ທີ່ມີອຸປະກອນ ແລະ ອິນເທີເນັດ ເຂົ້າເຖິງ) ມາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະມາແນະນຳວິທີການ tweet ຂໍ້ຄວາມ ໂດຍຜ່ານ command line ໃນ Linux Ubuntu ເຊິ່ງວິທີ ດັ່ງກ່າວນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ໄປເຫັນໃນລາຍການກ່ຽວກັບ Linux Ubuntu ຢູ່ລາຍການຫນຶ່ງ ຊື່ວ່າລາຍການ Session-U ຂອງທາງ fukduk tv ເຊິ່ງເປັນໂທລະພາບ ທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກທາງອິນເທີເນັດ ເຊິ່ງວິທີດັ່ງກ່າວນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ມັນມີ ປະໂຫຍດທີ່ດີຫລາຍສຳລັບຄົນທີ່ມັກໃນການໃຊ້ command line ຂ້າພະເຈົ້າກໍເລີຍເອົາມາຂຽນເປັນບົດຄວາມໃຫ້ທຸກໆຄົນໄດ້ຮູ້ນຳກັນ ເອົາລະ ບາດນີ້ ເຮົາມາເລີ່ມກັນເລີຍ

ຂັ້ນທຳອິດກໍເປີດ terminal ຂຶ້ນມາ ແລ້ວ ພິມຄຳສັ່ງນີ້ ລົງໄປ

sudo apt-get install curl

ຫລັງຈາກກົດ enter ລະບົບກໍຈະດາວໂຫລດແພັກເກດນີ້ມັນຕິດຕັ້ງໃນເຄື່ອງຂອງເຮົາ ເມື່ອມັນຕິດຕັ້ງໂຕເອງແລ້ວໆ ເຮົາກໍມາໃຊ້ຄຳສັ່ງນີ້

curl -u user:password -d status=" " http://twitter.com/statuses/update.xml


ບ່ອນຊ່ອງຫວ່າງ ຂອງ status ນັ້ນແມ່ນໃຫ້ເຮົາພິມຂໍ້ຄວາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການ tweet ລົງໄປ ຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍກົດ enter
ກໍຈະເປັນແບບນີ້
ສຳລັບວິທີນີ້ມັນອາດຈະຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ສະດວກສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ມັກໃຊ້ command line ກັນ ເພາະກວ່າຈະ tweet ໄດ້ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ພິມກັນຍາວເລີຍ ແຕ່ກໍເປັນອີກວີທີຫນຶ່ງທີ່ຮູ້ໄວ້ກໍດີ ບໍ່ເສຍຫາຍຫຍັງ