Sun xVM VirtualBox ສຳລັບ Linux

  • 0 Replies
  • 310 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Sun xVM VirtualBox ສຳລັບ Linux
« on: August 31, 2017, 04:18:13 PM »
Sun xVM VirtualBox ສຳລັບ Linux

ສອງ-ສາມມື້ກ່ອນເຫັນທ່ານໂອ້ດເວົ້າວ່າຢາກຈະໄດ້ໂປຣແກຣມຈຳລອງລະບົບປະຕິບັດການດີໆ ເພື່ອເອົາມາໃຊ້ລົງລະບົບປະຕິບັດການ Windows ເທິງ Linux ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍຄິດອອກວ່າມັນມີໂປຣແກຣມຂອງຄ້າຍຫນຶ່ງທີ່ເຮັດອອກມາແຈກໃຫ້ໃຊ້ແບບຟຣີໆ ນັ້ນກໍຄື Sun xVM VirtualBox ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງ ທາງບໍລິສັດ Sun Microsystem ນັ້ນເອງ ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ເອົາໄວ້ໃຊ້ຈຳລອງລະບົບປະຕິບັດການຊະນິດຫນຶ່ງ ທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍໆກັບໂປຣແກຣມ VMware ຖ້າວ່າໃຜເຄີຍໃຊ້ VMware ມາກ່ອນກໍຄົງຈະຄຸ້ນເຄີຍກັນດີ, Sun xVM VirtualBox ປະຈຸບັນນີ້ໄດ້ພັດທະນາມາເຖິງ version 2.0.4 ແລ້ວ ເຊິ່ງມັນກໍເປັນໂປຣແກຣມຊະນິດຫນຶ່ງທີ່ຈັດໃນໜວດໂປຣແກຣມ Open Source, ທາງຜູ້ພັດທະນາໂປຣແກຣມນີ້ ເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ພັດທະນາມາໄວ້ໃຊ້ໄດ້ກັບລະບົບປະຕິບັດການ Linux ຢ່າງດຽວ ແຕ່ເພິ່ນຍັງພັດທະນາມາໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ກັບລະບົບປະຕິບັດການອື່ນໆ ເຊັ່ນ:Windows,Mac OS ແລະ Solaris ທາງບໍລິສັດ Sun Microsystem ເພິ່ນກໍບໍໄດ້ຈຳກັດວ່າຈະມີແຕ່ລະບົບປະຕິບັດການ Linux ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະສາມາດດາວໂຫລດໄປໃຊ້ແບບຟຣີໆໄດ້ ແຕ່ລະບົບປະຕິບັດການອື່ນ ໆ ກໍສາມາດດາວໂຫລດເອົາໄປໃຊ້ແບບຟຣີໆໄດ້ ເຊັ່ນກັນ ຖ້າໃຜສົນໃຈຢາກຈະລອງເອົາໄປໃຊ້ກໍສາມາດເຂົ້າໄປດາວໂຫລດເອົາໄດ້ທີ່ http://dlc.sun.com/virtualbox/vboxdownload.html by birdflu2007.exe

« Last Edit: August 31, 2017, 04:23:45 PM by ເຂົ້າມັນໄກ່ »