ການ format ຄວາມຈຳໃນ linux

  • 0 Replies
  • 309 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ການ format ຄວາມຈຳໃນ linux
« on: August 31, 2017, 04:23:02 PM »
ຫລາຍຄົນຄົງສົງໃສວ່າເອ່...ຕອນຄຣິກຂວາຢູ່ລີນຸກເປັນຫຍັງມັນບໍ່ມີຄຳວ່າ format (ເວັ້ນແຕ່ເຮົາຈະເຮັດໃສ່ເອງ)
ນັ້ນກໍ່ເພາະວ່າລະບົບຈັດການຫລືການຈັດລຽງຂໍ້ມູນໃນຫນ່ວຍຄວາມຈຳຂອງລີນຸກ(ext type ) ມັນເປັນລະບົບທີ່ມີຄວາມລະອຽດໃນການເຮັດວຽກຫລືເວົ້າງ່າຍໆ ມັນ ດີ

ອ້າວແລ້ວບາດນີ້ເວລາເຮົາຢາກ format ເດ່ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ໋ ຖ້າຫາກຄວາມຈຳດັ່ງກ່າວເປັນ usb mmc .... ພວກນີ້ເດ່ຊິເຮັດແນວໃດ
ຖ້າຫາກວ່າມື້ຫນື່ງຫມູ່ຍືມຍູເອສບີໄປແລ້ວເອົາໄປສຽບກັບວິນໂດ້ກັບມາໄວຣັດເຕັມ ຢາກ ຟໍມາສສສ (ອອກສຽງຕາມos555)
ຊິເຮັດແນວໃດ

ບໍ່ເປັນຫຍັງມັນມີວິທີຂອງມັນ
ເອົາແຫລະຖ້າຫາກວ່າແມ່ນຍູເອສບີ ກໍ່ຈັດການສຽບບູເອສບີແລ້ວ go to Terminal ກັນເລີຍ
ພິມ df -h
ເພື່ອ list ເບີ່ງຫນ່ວຍຄວາມຈຳທັງຫມົດກໍ່ຊິໄດ້ປະມານນີ້

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1              16G   11G  4.0G  74% /
varrun                248M  140K  248M   1% /var/run
varlock               248M  4.0K  248M   1% /var/lock
udev                  248M   68K  248M   1% /dev
devshm                248M   64K  248M   1% /dev/shm
gvfs-fuse-daemon       16G   11G  4.0G  74% /home/dev/.gvfs
/dev/sdb2              36G   33G  2.6G  93% /media/disk
/dev/sdb1              40G   36G  3.4G  92% /media/disk-1
/dev/sda5              20G   12G  8.7G  57% /media/disk-2
/dev/sdc1             125M   16M  109M  13% /media/SNI77ER

ສັງເກດວ່າຍູເອສບີເຮົາແມ່ນ /dev/sdc1       125M   16M  109M  13% /media/SNI77ER
ສັ່ງ unmount usb ກ່ອນດ້ວຍ
* umount /dev/sdc1

ຕໍ່ດ້ວຍ
*mkdosfs /dev/sdc1 (ກໍລະນີຢາກໃຫ້ເປັນ fat16)
ຫລື
*mkfs /dev/sdc1 (filetype linux)

ແນະນຳວ່າໃຫ້ເລືອກ mkdosfs  ດີກ່ວາເພາະຍູເອສບີຄົນອື່ນໃຊ້ນຳ ເຫີ່ເຫີ່
ນອກຈາກ mkfs ແລະ mkdosfs ແລ້ວຢັງມີຄຳສັ່ງອື່ນໆອີກເຊັ່ນ
fs, badblocks, fsck, mkdosfs, mke2fs,  mkfs.bfs,  mkfs.ext2,
mkfs.ext3,    mkfs.minix,    mkfs.msdos,    mkfs.vfat,   mkfs.xfs,mkfs.xiafs..

ລາຍລະອຽດເພື່ມເຕີມ man mkfs

by devsmudger