ການ Back up ຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບ Linux Ubuntu

  • 0 Replies
  • 313 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ການ Back up ຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບ Linux Ubuntu


ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະມາແນະນຳ ວິທີການ Back up ຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບ Ubuntu ແລະ ແນະນຳວ່າຈະໃຊ້ໂປຣແກຣມໃດ back up ໃຫ້ແກ່ Ubuntu ດັ່ງນັ້ນເຮົາມາເບິ່ງກັນເລີຍ

                ສຳລັບໃຜທີ່ໃຊ້ MS Windows ມາກ່ອນ ກໍອາດຈະລຶ້ງເຄີຍກັບການ Back up ຂໍ້ມູນດ້ວຍ ໂປຣແກຣມ System restore ເຊິ່ງເປັນໂປຣແກຣມທີ່ Windows ມີມາໃຫ້ຢູ່ແລ້ວ ສະນັ້ນໃນ Ubuntu ມັນກໍຈະມີຟັງຊັ້ນແບບຄືກັນ ເຊິ່ງມັນກໍເປັນຄຸນສົມບັດພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ລະບົບປະຕິບັດການນັ້ນໆຢູ່ແລ້ວ ເຊິ່ງໂປຣແກຣມທີ່ຈະໃຊ້ back up ຂໍ້ມູນໃຫ້ ແກ່ Ubuntu ນັ້ນມີຊື່ວ່າ Simple Backup ເຊິ່ງວິທີການຕິດຕັ້ງມັນກໍບໍ່ຍາກຫຍັງເລີຍ ພຽງແຕ່ທ່ານເຂົ້າໄປທີ່ System > Administration > Synaptic Package Manager ແລ້ວໃຫ້ໄປຄົ້ນຫາຄຳວ່າ  sbackup ໃນ Synaptic ເມື່ອຄົ້ນພົບ ແລ້ວໃຫ້ຕິກເອົາເລີຍ ແລ້ວກໍ Apply (ຕ້ອງຕໍ່ອິນເຕີເນັດພ້ອມ) ເມື່ອຕິດຕັ້ງສຳເລັດກໍກົດເຂົ້າໄປຫາໂປຣແກຣມທີ່ System → Administration menu: Simple Backup Config  ຫນ້າຕາໂປຣແກຣມກໍຈະເປັນດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້

   ໃນການຕັ້ງຄ່າການ Back up ນັ້ນຈະມີ 3 ຄ່າດ້ວຍກັນຄື
 
Use recommended backup settings: ກໍຄືຕັ້ງຄ່າການ Back up ຕາມຄ່າມາດຕະຖານທີ່ໂປຣແກຣມໄດ້ຕັ້ງມາ ໃຫ້ແລ້ວ
      Use custom backup settings: ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າເອົາເອງ ໂດຍເລືອກຕາມ dialog ຕ່າງໆ ເພື່ອຕັ້ງຄ່າ
      Manual backups only: ແມ່ນການ Back up ແບບ Manual


ໃນທີ່ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ ຄ່າທີ່ຫນຶ່ງ ນັ້ນກໍຄື Use recommended backup settings ເຊິ່ງເຮົາຈະ back up ຂໍ້ມູນຕາມທີ່ໂປຣແກຣມກຳນົດໄວ້ ເມື່ອເລືອກແລ້ວ ກໍກົດ Save ຈາກນັ້ນກໍກົດ Back up now ເພື່ອທຳການ Back up ເມື່ອກົດແລ້ວ (ສັງເກດໃຫ້ດີ ໂປຣແກຣມມັນຈະບອກ ID ໃນການ Process) ກໍສາມາດປິດໂປຣແກຣມໄດ້ເລີຍ ເຊິ່ງການ back up ກໍຈະໃຊ້ເວລາຢ່າງຫນ້ອຍຊົ່ວໂມງຫນຶ່ງ ຫລື ບໍ່ຮອດນັ້ນ ແລ້ວແຕ່ຂໍ້ມູນໃນລະບົບຂອງທ່ານ ແລະ ການ Back up ມັນຈະບໍ່ສະແດງວ່າ back up ຮອດໃສແລ້ວ ຖ້າຈະສັງເກດ ກໍມີບ່ອນສັງເກດງ່າຍໆຄື ເປີດ System monitor ຂຶ້ນມາແລ້ວໄປເບິ່ງຄ່າ process ຕ່າງໆ ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນ Process ການ back up ແລ່ນຢູ່ເຊິ່ງສັງ ເກດຕາມ ID ທີ່ໂປຣແກຣມມັນໄດ້ແຈ້ງໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້ ຫລື ຈະໃຊ້ຄຳສັ່ງໃນການເບິ່ງ ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການ back up ກໍໄດ້ ເຊິ່ງໃຊ້ຄຳສັ່ງນີ້ $ ps aux|grep tar
   ເມື່ອ back up ສຳເລັດແລ້ວ ຕາມຄ່າມາດຕະຖານຂອງໂປຣແກຣມໄຟລ໌ back up ມັນຈະໄປຢູ່ທີ່ /var/backup ໃຫ້ສັງເກດດີໆ ໃນນັ້ນມັນຈະມີໂຟນເດີ້ Backup ແລະ Backups ເຊິ່ງໂຟນເດີ້ແບັກອັບທີ່ມີໂຕ s ຢູ່ດ້ານຫລັງນີ້ ບໍ່ກ່ຽວຫຍັງກັບການແບັກອັບ ນອກຈາກນີ້ ທ່ານກໍສາມາດເອົາໄຟລ໌ແບັກອັບໄປເກັບໄວ້ບ່ອນອື່ນໄດ້ ມາຮອດນີ້ກໍເປັນອັນວ່າຈົບສຳລັບການ back up

ສຳລັບການ Restore ກັບຄືນກໍມີດັ່ງນີ້
ຖ້າວ່າມີຫຍັງຜິດພາດເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບປະຕິບັດການ Ubuntu ຂອງທ່ານ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນບາງສ່ວນເສຍຫາຍ ທ່ານກໍສາມາດ restore ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ back up ກັບມາໄດ້ ໂດຍໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ System → Administration menu: Simple Backup Restore


ຂັ້ນຕອນທຳອິດແມ່ນໃຫ້ທ່ານເລືອກ Use Custom  ແລ້ວຄລິກເລືອກທີ່ຢູ່ຂອງໄຟລ໌ແບັກອັບມາ ຕົວຢ່າງແມ່ນ file:///var/backup  ແລະ ຂັ້ນຕໍ່ມາໃຫ້ທ່ານມາເລືອກ drop down list ທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນັ້ນ ເຊິ່ງຈະເປັນຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ເຮົາໄດ້ແບັກອັບໄວ້ ໂດຍໃຫ້ເລືອກເທື່ອລະອັນ ແລ້ວກົດ ປຸ່ມ Restore ແລ້ວໄຟລ໌ຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານໄດ້ແບັກອັບໄວ້ ມັນກໍຈະກັບໄປບ່ອນທີ່ມັນເຄີຍຢູ່ມາກ່ອນຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກໄວ້ ເຮັດແບບນີ້ໄປເລື້ອຍໆ ຈົນໜົດ .............. ມາຮອດນີ້ຖືວ່າຈົບ ສຳລັບວິທີການ Restore data  ແນວໃດກໍເອົາໄປລອງເບິ່ງເດີ້ ຖ້າວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈບ່ອນໃດກໍສາມາດໂພສຖາມກັນໄດ້.

by birdflu2007.exe