ຈັບ ubuntu ຍັດລົງ usb ດ້ວຍ usb creator

  • 0 Replies
  • 368 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ປະຈຸບັນກະແສ netbook ກຳລັງມາແຮງໃຜບໍ່ວ່າສາວນ້ອຍສາວໃຫຍ່ເດັກເລັກເດັກກາງ ໃຜກໍ່ມີ ເນັດບຸກຫນ່ວຍນ້ອຍໆຫນ້າຮັກໆ ຖືໄປມາ...

ມັນກໍ່ດີຢູ່ການທີ່ມີເນັດບຸກແຕ່ຂໍ້ເສຍຂອງມັນມີອັນດຽວຄື ບໍ່ມີ CD/DVD rom ແຕ່ມີ port usb ສະນັ້ນເຮົາກໍ່ຍັດ ubuntu ລົງ usb ສະ

ວິທີເຮັດ

ໃນ  System >Administration > Create a USB startup diskby devsmudger