ເຄື່ອງກວດອາກາດເປັນພິດແບບພົກພາ

  • 0 Replies
  • 301 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


ການດໍາລົງຊີວິດໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ໆໃນປັດຈຸບັນ ເຕັມໄປດ້ວຍມົນພາວະທາງອາກາດ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຢູ່
 
ອາໄສຢູ່ຊານນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ສປ ຈີນ; ນະຄອນຫຼວງ ຊານຕີເອໂກ, ປະເທດ ຈີເລ ຕາງກໍ ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ນ: ໂຣກຫົວໃຈ, ໂຣກປອດ ແລະ ການເສຍຊີວິດກ່ອນໄວເກີນຄວນ.
  - ຄະນະວິໄຈ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ພັດທະນາອຸປະກອນຕິດຕາມມົນພາວະທາງອາກາດຂະໜາດພົກພາທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອຸປະກອນຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມເມື່່ອໃດທີ່ຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ ຫຼຸດລົງໃນລະດັບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ. ປີກາຍນີ້, ອຸປະກອນຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດຂະໜາດພົກພາ ໄດ້ຜະລິດ ເພື່ອຕິດຕາມລະດັບມົນພາວະທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນອາກາດ.
  - ຫຼ້າສຸດ, ຄະນະຄົ້ນຄວ້າ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເມວເບີນ, ປະເທດ ອົສຕຣາລີ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແອບສຳລັບໃຊ້ໃນໂທລະສັບມືຖື ເພື່່ອເຮັດໜ້າທີ່ຕິດຕາມມົນພາວະທາງອາກາດ. ຂະນະດຽວກັນ, ກູໂກ ກໍເຮັດໜ້າທີ່ຮວບຮວມຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະ.
  - Atmotubeຖືກອອກແບບເປັນຮູບຊົງກະບອກ ສຳລັບກວດກາການປະກົດຕົວຂອງແກ໋ສທີ່່ເປັນອັນຕະລາຍຕ່າງໆໃນອາກາດ. ອຸປະກອນຊະນິດນີ້ ຍັງເຮັດໜ້າທີ່ວັດແທກອຸ່ນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນອາກາດ. ແສງໄຟLED ຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງອຸປະກອນ ເພື່ອສະແດງຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ. ຖ້າໄຟ ມີສີຟ້າ ສະແດງວ່າ ອາກາດດີ ແລະ ຖ້າໄຟ ມີສີແດງ ສະແດງວ່າ ອາກາດເປັນພິດ. ອຸປະກອນຊະນີດນີ້ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂທລະສັບມືຖືທັງລະບົບ (iOSແລະAndroid)ໂດຍການນໍາໃຊ້ ແອບ ເພື່ອອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ບອກເຖິງຄຸ່ນນະພາບຂອງອາກາດ ໂດຍຜ່ານ Bluetooth.
  - Atmotubeມີນໍ້າໜັກພຽງ 40 ກຣາມ, ຖືກອອກແບບໃຫ້ຫ້ອຍໃສ່ຖົງພາຍ ຫຼື ຫ້ອຍໃສ່ພວງກຸນແຈ. ການສາກໄຟ ແມ່ນຜ່ານ USB ຂະໜາດ3.1ແລະ ການສາກໄຟແຕ່ລະຄັ້ງ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ດົນເປັນເວລາໜຶ່ງເດືອນ.


by: Atmotube, most.gov.la
« Last Edit: September 01, 2017, 09:32:56 AM by Rock_lee »