ການເລືອກຊື້ກາດຈໍ

  • 0 Replies
  • 314 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ການເລືອກຊື້ກາດຈໍ
« on: September 01, 2017, 09:50:07 AM »

VGA Card

       ກາດ໌ຈໍ ຫລືທີ່ເຮົາມັກເອີ້ນກັນວ່າ VGA card ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນອັນຫນຶ່ງໃນຄອມພິວເຕີ້ປະຈຸບັນ ເພາະມັນມີຄວາມສາມາດໃນການສະແດງຜົນພາບສາມມິຕິ ( 3D ) ແລະການສະແດງດ້ານກຣາຟິກຕ່າງໆໃຫ້ຊັດເຈນຂື້ນ ແລະລະອຽດຂື້ນ, ເຊິ່ງຕ່າງຈາກເມື່ອກ່ອນທີ່ຖືກຫລາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ ເພາະພວກເຂົາພຽງແຕ່ຕ້ອງການໃຊ້ຄອມພາຍໃນຫ້ອງການ ຈຳພວກພິມບົດງານ ໆລໆ ທີຕ້ອງການພຽງໃຫ້ຄອມສາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. ກາດ໌ຈໍໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊະນິດຄື: ແບບ PCI , AGP ແລະ PCI-Express ເຊິງປະຈຸບັນແບບລຸ່ນ PCI ແມ່ນສູນພັນໄປແລ້ວ ສ່ວນແບບ AGP ກໍ່ເຫລືອພຽງຈຳນວນຫນ້ອຍ ເພາະສ່ວນຫລາຍແມ່ນເປັນແບບ PCI-Express.


ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງອັບເກຣດກາດຈໍຫລືບໍ່?

      ຖ້າຄອມພິວເຕີ້ຂອງທ່ານຊ້າ, ການຊື້ກາດຈໍໃຫມ່ຈະບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄອມຂອງທ່ານໄວຂື້ນແຕ່ຢ່າງໃດ  ເພາະສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອມຂອງທ່ານໄວື້ນນັ້ນແມ່ນຂື້ນກັບ CPU ແລະ Ram ເທົ່ານັ້ນ. ກາດຈໍນັ້ນມັນພຽງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຫລິ້ນເກມໃນຂະຫນາດຂອງພາບທີ່ສູງຂື້ນ ແລະລື່ນໄຫລຂື້ນ.


AGP ຫລື PCI-eX?

      ແນ່ນອນ ຫລາຍຄົນອາດຈະສົງໃສວ່າ ເປັນຫຍັງກາດແບບ AGP ຈິງນັບມື້ນັບລຸດລົງ ເຊິ່ງເຫດຜົນນັ້ນບອກໄດ້ງ່າຍໆກໍຄື ຍ້ອນປະຈຸບັນ ກາດແບບ AGP ນັ້ນຖືວ່າລ່າສະໄຫມແລ້ວ ເພາະມັນສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ພຽງແຕ່ 2,100 Mb/s ( AGP 8x ), ສ່ວນກາດແບບ PCI-Express ນັ້ນສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ໄວເຖິງ 6400 Mb/s ( PCI-E 16x )ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນໄດ້ເລີຍວ່າກາດຈໍແບບ PCI-Express ນັ້ນໄວກວ່າຈຶງເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ນິຍົມຫລາຍກວ່າ. ແຕ່ສຳຫລັບໃຜທີ່ມີ MB ທີ່ຍັງໃຊ້ກາດຈໍແບບ AGP ກໍຢ່າຟ້າວນ້ອຍໃຈ ເພາະຍັງມີກາດຈໍແຮງໆໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ເພື່ອຍືດຊີວິດໄປອີກຢ່າງ GeForce 7800 ແລະ HD3850 ທີ່ຖືວ່າແຮງສຸດຂອງກາດຈໍແບບ AGP.AMD ຫລື nVidia?

      ບໍລິດສັດຜະລິດກາດຈໍຍັກໃຫຍ່ນັ້ນ ປະຈຸບັນເຫລືອພຽງແຕ່ 2 ບໍລີດສັດແນວຫນ້າຄື nVidia ແລະ AMD. ການທີ່ຈະເລືອກຊື້ກາດຈໍຂອງ 2 ບໍລິດສັດນີ້ແມ່ນຂື້ນກັບຕົວຂອງທ່ານເອງ ເພາະວ່າກາດແຕ່ລະໂຕຈະມີຈຸດພິເສດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ໂດຍທາງ nVidia ນັ້ນແມ່ນເນັ້ນຫນັກໃນການຫລິ້ນເກມເປັນພິເສດ ດ້ວຍຄວາມໄວແລະແຮງຂອງ GPU, ສ່ວນທາງ AMD ນັ້ນແມ່ນຈະເນັ້ນຫນັກໄປທາງການບັນເທີງຫລາຍກວ່າຫລິ້ນເກມ ( ແຕ່ຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນຂອງເກມກໍບໍ່ໄດ້ດ້ອຍໄປກວ່າ nVidia ຫລາຍ ) ເຊັ່ນ ຄວາມສາມາດໃນການສະແດງພາບລະດັບ High-Definition ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເບິ່ງຫນັງໄດ້ຢ່າງລະອຽດທຸກເມັດສີ.

ທ່ານຕ້ອງການກາດຈໍເພື່ອຫຍັງ?

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຕ້ອງການຫລືກຳລັງເລືອກຊື້ກາດຈໍຢ່, ທ່ານຄວານຄິດວ່າ ທ່ານຕ້ອງການກາດຈໍໄປເພື່ອຫຍັງ?
ການນຳໃຊ້ກາດຈໍນັ້ນມີຢູ່ 5 ຈຸດປະສົງຄື:

Hardcore Gaming
Casual Gaming
Video Editing
email & Office
Home Theatre PC


HardCore Gaming

       ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ກາດຈໍລະດັບ HardCore Gaming ແມ່ນທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີກາດຈໍລະດັບ High-End ແຮງໆທີ່ສາມາດປະມວນຜົນຂອງເກມທີ່ທ່ານຫລິ້ນໄດ້ໄວເປັນພິເສດ, ມີຄ່າ Memory Interface ຕ້ອງຫລາຍກວ່າ >128bit ແລະ ຫນ່ວຍຄວາມຈຳ Memory ຕ້ອຫລາຍກວ່າ >256Mb ຂື້ນເມືອ. ໂດຍສະເລຍແລ້ວ ບັນດາກາດຈໍລະດັບນີ້ມີລາຄາຕັ້ງແຕ່ $200-$1200 ໂດຍທ່ານສາມາດສັງເກດຈຸດພິເສດບາງອັນໄດ້ເຊັ່ນກາດທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ x8xx ແລະ x9xx ຕົວຢ່າງ:

nVidia GeForce 6800, 7800, 8800..... ໂດຍຈະມີຈຸດສັງເກດຕາມລຳດັບຄວາມແຮງທີຕິດມາຂ້າງຫລັງໄປອີກເຊັ່ນ GS<GT<GTS<GTX<Ultra. ( ບາງ series ອາດຈະບໍ່ມີ )
ATi Redeon X1900, HD2900....  ໂດຍຈະມີຈຸດສັງເກດຕາມລຳດັບຄວາມແຮງທີຕິດມາຂ້າງຫລັງໄປອີກເຊັ່ນ GT<GTO&ltro<XT<XTX, ( ບາງ series ອາດຈະບໍ່ມີ )

Casual Gamer

      ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມັກການຫລິ້ນເກມເປັນຊີວິດຈິດໃຈ ພຽງແຕ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຫລິ້ນທຸກໆເກມໃນລະດັບພາບສູງສຸດ, ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານສາມາດເລືອກກາດຈໍໃນລະດັບນີ້ໄດ້ໂດຍຕ້ອງມີຄ່າ Memory Interface ຢ່າງຕ່ຳ 128bit ແລະ ຫນ່ວຍຄວາມຈຳ Memory ຢ່າງຕ່ຳ 256Mb. ທ່ານສາມາດສັງເກດຈຸດພິເສດບາງອັນໄດ້ເຊັ່ນກາດທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ x6xx ຕົວຢ່າງ:

nVidia GeForce 6600, 7600, 8600... ໂດຍຈະມີຈຸດສັງເກດຕາມລຳດັບຄວາມແຮງທີຕິດມາຂ້າງຫລັງໄປອີກຄື GS < GT < GTS.
ATi Redeon X1600, X1650, HD2600... ໂດຍຈະມີຈຸດສັງເກດຕາມລຳດັບຄວາມແຮງທີຕິດມາຂ້າງຫລັງໄປອີກຄື Pro < XT.

Video Editing

       ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສ້າງພາບ animation 3D ຫລືເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ WorkShop-WorkStation ພວກນີ້ ທ່ານຈຳທີ່ສຸດທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ກາດຈໍໍຈຳພວກ HardCore Gaming ເພື່ອທີ່ມັນຈະສາມາດຊ່ວຍໃນການ Rendering ພາບ animation ຂອງທ່ານໄດ້ໄວ, ຖ້າເຮັດວຽກໃຫ້ Studio ເພື່ອສ້າງເປັນຫນັງແຮງຕ້ອງໃຊ້ກາດລະດັບເທບຢ່າງ nVidia Quadro ຫລື ATi FireGL.

eMail & Office

      ຖ້າທ່ານໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບພວກນີ້ບອກໄດ້ເລີຍວ່າ ການຊື້ກາດຈໍແພງໆແລະດີໆມາໃຊ້ນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຫຍັງດີຂື້ນເລີຍ. ຖ້າຈຳເປັນແທ້ໆທ່ານສາມາດໃຊ້ກາດຈໍທີ່ຕົກລຸ້ນ ຫລື ກາດຈໍ on-board ກໍໄດ້, ເພາະການສະແດງຜົນປົກກະຕິຂອງຫນ້າຈໍ 17" ນັ້ນຕ້ອງການຫນ່ວຍຄວາມຈຳພຽງ 32MB ຫາ 64MB ທີ່ຄ່າ Memory Interface 32bit.

Home Theatre PC

    ຖ້າທ່ານເປັນຄົນມັກເບິ່ງຫນັງແບບມັກຄວາມແຈ້ງຂອງທຸກໆເມັດສີໃນຫນ້າຈໍ, ແນະນຳໃຫ້ທ່ານໃຊ້ກາດຈໍທີ່ສະຫນັບສະຫນູນລະບົບ HD TV ເຊິງປະສິດຕິພາບອາດຈະຫລຸດຈາກຈຳພວກ  casual gamer ແນ່ຫນ້ອຍຫນຶ່ງ, ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ກາດຈໍ nVidia FX series ຫລື ATi X series ຂຶ້ນໄປ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ອນຊື້ກາດຈໍ
Processor clock speed
     
    ແມ່ນຈຸດສຳຄັນຂອງກາດຈໍ ເພາະກາດຈໍຈະສົງຂໍ້ມູນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີການສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງ GPU ( Graphic Unit Processor ), ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມໄວນີ້ຈຶ່ງມີຜົນໂດຍກົງໃນເວລາທີ່ທ່ານຫລິ້ນເກມ.

Memory size

    ແມ່ນຈຸດສຳຄັນອີກອັນຫນຶ່ງຂອງກາດຈໍ ແຕ່ມັນຈະມີຜົນກໍຕໍ່ເມື່ອທ່ານປັບຂະຫນາດພາບຂອງຫນ້າຈໍທີ່ຂະຫນາດສູງຫລາຍໆ ເພາະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຫນ່ວຍຄວາມຈຳຂະຫນາດ 256MB ແລະ 512MB ການສະແດງພາບຂະຫນາດ 1024 x 768 ຫາ 1280 x 1024 ນັ້ນສາມາດສະແດງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບໃກ້ຄຽງກັນຫລາຍ ແຕ່ມັນຈະມີຜົນກໍຕໍ່ເມື່ອທ່ານປັບພາບໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນອີກເຊັ່ນຂະຫນາດ 1600 x 1200 ເປັນຕົ້ນ.

ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ຂະຫນາດພາບແຮງໃຫຍ່ ການສະແດງພາບແຮງຊ້າລົງMemory bandwidth
   
     ສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການສະແດງພາບ 3 ມິຕິຊ້າລົງກໍຄືການສົ່ງສັນຍານຂໍ້ມູນໄປຫາ GPU. ການມີ bandwidth ທີ່ສູງນັ້ນສາມາດຊ່ວຍສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ກວ້າງຂື້ນໃນແຕ່ລະຮອບຂອງສັນຍານໂມງ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງໄປນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ໄວ ແຕ່ຍັງສົ່ງໄປໄດ້ຫລາຍໆຂໍ້ມູນໃນຮອບຫນຶ່ງ.

    ການຄິດໄລ່ຄ່າ Memory bandwidth ນັ້ນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລຸ້ນຂອງກາດຈໍ, ແຕ່ເຮົາສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ງ່າຍໆໂດຍການນຳເອົາຄ່າ effective speed ມາຫານໃຫ້ 8 ( ເພື່ອປ່ຽນຈາກ bit ເປັນ byte ) ແລ້ວມາຄູນໃຫ້ກັບຈຳນວນ Memory Interface ຕົວຢ່າງ:

nVidia GeForce 8800 GTX ມີຄ່າ Effective Memory Clock 1800(MHz) / 8 = 225 x 384-bit = 86400 Mb/sec = 86.4 Gb/sec
ATi Radeon HD 2900 XT ມີຄ່າ Effective Memory Clock 2000(MHz) / 8 = 250 x 512-bit = 128000 Mb/sec = 128 Gb/sec

Shader model

    ແມ່ນເປັນການອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງ effects ບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ການສ້າງເງົາແບບຫລາຍທິດທາງ, ການສ້າງຫມອກຄວັນ ແລະ ການສ້າງການເຫນັງຕີງຕ່າງໆຂອງວັດຖຸ.

Anti-aliasing

    ເປັນການປັບໃຫ້ມີການກອງພື້ນພິວຂອງວັດຖຸໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ນຸ້ມນວນຂື້ນກວ່າເກົາ, ຊ່ວຍປ່ຽນເມັດສີຈາກ ສີ່ລ່ຽມ ໃຫ້ກາຍເປັນເມັດ ມົນໆ ເຊິ່ງຈະສາມາດປັບໄດ້ສູງກໍຕໍ່ເມື່ອກາດຈໍນັ້ນມີຄວາມແຮງສູງ.

TV-out

    ກາດຈໍບາງອັນມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແພ່ງສັນຍານຈາກ Digital ໃຫ້ກາຍເປັນແບບ Analog ໂດຍພ່ານທາງຊ່ອງ S-Video ໄປຫາຈໍໂທລະທັດທົ່ວໆໄປ ໃຫ້ເຮົາສາມາດເບິ່ງ ຫລື ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ພ່ານທາງຈໍໂທລະທັດ.

by Co2