5 ວິທີທີ່ຈະປ້ອງກັນການຖືກHacker ລັກຂໍ້ມູນທາງອິນເຕີເນັດ

  • 0 Replies
  • 259 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


1. ຢ່າ click Link ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື.
2. ຢ່າຕັ້ງລະຫັດຜ່ານທີ່ງ່າຍເກີນໄປ.
3. ຢ່າກົດໃຫ້ຮັບຫມູ່ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື.
4 ຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພເທິງມືຖື.
5. ຊື້ເຄືອງອອນໄລນ໌ນຳເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ເທົ່ານັ້ນ.