ວິທີເຮັດບໍ່ໃຫ້ຄລິບວີດິໂອໃນ facebook ຫຼິ້ນແບບອັດຕະໂນມັດບໍ່ໃຫ້ເປືອງຄ່າອິນເຕີເນັດ

  • 0 Replies
  • 313 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ມື້ນີ້ຂໍນໍາເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນເວ໊ບຂອງຕ່າງປະເທດມາຕ້ອນ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນປະໂຫຽດແກ່ຜູ້ທີ່ມັກຫຼິ້ນອິນເຕີເນັດ ຈະໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການສິ້ນເປືອງລົງແດ່ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກທີ່ facebook ໄດ້ທໍາການອັບເດດໃໝ່ ປາກົດວ່າ ໃນເວລາເຮົາເລື່ອນໜ້າຈໍໄປພໍ້ຄລິບວີດິໂອ ມັນຈະຫຼິ້ນຄລິບແບບອັດຕະໂນມັດ ໃນດ້ານນຶ່ງກໍເຫັນວ່າມັນສະດວກຂຶ້ນ ແຕ່ອີກດ້ານນຶ່ງ ການຫຼິ້ນຄລິບ ມັນໄດ້ດຶງເອົາຂໍ້ມູນລົງມາ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສິ້ນເປືອງໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ.

…….ສາເຫດທີ່ facebook ເຮັດແບບນັ້ນກໍເພາະຕ້ອງການໃຫ້ຄົນເຫັນຄລິບວີດິໂອຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທາງການຕະຫຼາດທີ່ເຮົາບໍ່ຂໍວິຈານ ຫຼື ແຈກແຈງໃຫ້ລະອຽດກວ່ານີ້ ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ ບາງທີກໍບໍ່ປະເອີບກັບມັນປານໃດ ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ເປືອງຄ່າອິນເຕີເນັດ ທີ່ຄິດໄລ່ຕາມ ດາຕ້າ ທີ່ເຮົາໃຊ້ໄປ ເຊິ່ງມື້ນີ້ຈະນໍາສະເໜີກໍຄື ວິທີມອດການຫຼິ້ນວີດິໂອແບບອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສິ້ນເປືອງໄດ້ບາງສ່ວນ ເຊິ່ງທ່ານອາດຈະເຮັດຕາມ ຫຼື ບໍ່ ກໍແລ້ວແຕ່ຄວາມສະໝັກໃຈ.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ PC ຫຼື  Notebook

  ໃຫ້ໄປທີ່ ເມນູສາມຫຼ່ຽມທີ່ຢູ່ມູມຂວາດ້ານເທິງ ແລ້ວເລືອກ Settings
ຈາກນັ້ນເລືອກຄໍາວ່າ “ວີດິໂອ”

ຢູ່ “Auto-Play Videos” ທີ່ປຸ່ມຈະຂຽນວ່າ  Default ໃຫ້ເຮົາກົດ ແລ້ວເລືອກ Off.


ສໍາລັບຄົນທີ່ໃຊ້ ສະມາຣ໌ທໂຟນ  Android
ໃຫ້ເປີດແອພ  facebook ຂຶ້ນມາແລ້ວເລືອກທີ່ ເມນູ > ເລືອກ App Settings


ເລືອກ Videos play automatically


ໃນໜ້ານີ້ ເຮົາສາມາດເລືອກໄດ້ 3 ຢ່າງຄື:

ໃຫ້ມັນຫຼິ້ນອັດຕະໂນມັດ ແບບບໍ່ສົນໃຈວ່າຈະໃຊ້ອິນເຕີເນັດຫຽັງຢູ່
ໃຫ້ຫຼິ້ນອັດຕະໂນມັດສະເພາະຕອນເປີດ  Wi-Fi
ບໍ່ໃຫ້ມັນຫຼິ້ນແບບອັດຕະໂນມັດເລີຍ.
…….ພຽງທໍ່ນີ້ ເຮົາກໍສາມາດຈັດການກ່ຽວກັບ ການຫຼິ້ນ ຫຼື ບໍ່ຫຼິ້ນວີດິໂອແບບອັດຕະໂນມັດເທິງ facebook ໄດ້ແລ້ວ.


by: ນໍ້າຫວານ, vtetoday.la