Apple ຕ່ຽມເປີດຕົວ iphone ຮຸ່ນໃຫ່ມ 12 ກັນຍາ ຄາດວ່າ iphone 8

  • 0 Replies
  • 324 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


Apple ຕຽ່ມຈັດງານເປີດຕົວໃຫ່ຍໃນວັນທີ່ 12 ກັນຍາ 2017 ທີ່ Steve Jobs Theater ໂດຍງານນີ້ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວສະມາສໂຟນ ຢ່າງ iphone  ຮຸ່ນໃຫ່ມທີ່ຄາດວ່າຈະໃຊຊື່ iPhone 8 ແຕ່ບໍ່ ແມ່ນທໍ່ນີ້ ຄູາດວ່າຈະເປີດຕົວສະມາສໂຟນ Apple ຖືງ 3ຮຸ່ນທີ່ດຽວ ໂດຍຂ່າວຫລຸດອອກມາກໍ່ຄ້າຍໆພາບທີ່ຫລຸດໂປຮໂມຊັ້ນຈາກ  McDonald  ແລະ ນອກຈາກນີ້ຄາດວ່າຈະມີການເປີດຕົວ Apple  Watch  ຮຸ່ນໃຫ່ມດ້ວຍ


ຂໍ້ມູນຈາກ www.it24hrs.com