ວິທີຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນ ພາຍໃນຄອມພິວເຕີ

  • 0 Replies
  • 290 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


ຄວາມຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີ ມີອາຍຸສັ້ນ

ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານເຄີຍມີການ restart ເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດຫຼືບໍ່ ?
ສາເຫດໜຶ່ງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີ restart ເຄື່ອງເອງແມ່ນ
ມາຈາກຄອມພິວເຕີມີຄວາມຮ້ອນສູງເກີນໄປ ( ເຫດຜົນອີກປະການໜຶ່ງ
ອາດຈະມາຈາກໄວຣັສ ) ຊຶ່ງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໃນ BIOS ຈະມີການ
ກໍານົດລະດັບຂອງຄວາມຮ້ອນໄວ້ວ່າ ຖ້າຫາກຄວາມຮ້ອນສູງເກີນ
ທີ່ກໍານົດໄວ້ ມັນອາດຈະສັ່ງໃຫ້ Restart ເຄື່ອງໃໝ່ໄດ້ ສະນັ້ນ
ເຮົາມາລອງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງ
ຄອມພິວເຕີກັນດີກວ່າ.

+ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຄອມພິວເຕີທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງເກີນກວ່າປົກກະຕິ

•ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ

ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນຫ້ອງທີ່ມີອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ
ບໍ່ຮ້ອນເກີນໄປ ຖ້າຊິໃຫ້ດີ ຄວນນໍາໃຊ້ໃນຫ້ອງທີ່ມີເຄື່ອງປັບອາກາດ ຫຼື
ສະຖານທີ່ໆມີລົມລ່ວງດີ.

•ຕໍາແໜ່ງທີ່ເຫມາະສົມ

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຕິດຕັ້ງຄອມພິວເຕີໃກ້ໆ ຫຼື ຕິດຝາ ຫຼື ຫ້ອງທີ່ອາກາດບໍ່ລ່ວງ.

•ການບຳລຸງຮັກສາ

ໃນເມື່ອມີການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄປໄດ້ໄລຍະເວລາໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະກັບ
ຄອມພິວເຕີແບບຕັ້ງໂຕະ ຫຼື desktop ຂີ່ຝຸ່ນທີ່ເປັນໂຕການເຮັດ
ຄອມພິວເຕີຮ້ອນຜິດປົກກະຕິ ຈະເຂົ້າໄປຕິດພາຍໃນຄອມພີວເຕີ
ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາ
ຄວາມຮ້ອນໄດ້ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ຄວນເຮັດອະນາໄມໂດຍການໃຊ້
ເຄື່ອງເປົ່າເພື່ອເປົ່າຂີ້ຝຸ່ນອອກ.

•ລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນໂຕເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ

ການຕິດຕັ້ງພັດລົມພາຍໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຫຼື Case ກໍເປັນອີກ
ວິທີໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃຫ້ກັບຄອມພິວເຕີ
ຂອງທ່ານໄດ້.

ພຽງແຕ່ເທົ່ານີ້ ກໍສາມາດຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງຄອມພິວເຕີທ່ານ
ໄດ້ຫລາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າແລ້ວ.


by: vtetoday.la
« Last Edit: September 04, 2017, 09:52:34 AM by Rock_lee »