ອັນຕະລາຍການວາງໂທລະສັບໄວ້ຂ້າງຕົວເວລານອນ

  • 0 Replies
  • 308 Views

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ອັນຕະລາຍການວາງໂທລະສັບໄວ້ຂ້າງຕົວເວລານອນ

ເຕືອນອັນຕະລາຍ !!! ເວລານອນໃຜມັກວາງໂທລະສັບໄວ້ໃກ້ໂຕຕ້ອງອ່ານ!! ເພາະສ່ຽງ  ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ

       ງານວິໃຈລ້າສຸດພົບວ່າ ແປດໃນສີບຄົນມີການນຳໂທລະສັບມືຖືວາງໄວ້ຂ້າງໆຕົວໃນເວລານອນຕອນກາງຄືນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ກໍເພື່ອໃຊ້ມັນຕັ້ງໂມງປຸກ.

       ເທື່ອໜ້າ ຫາກເຮົານອນບໍ່ຫຼັບຕອນກາງຄືນ ລອງເອົາໂທລະສັບມືຖືຂອງເຮົາອອກໄປຈາກຫ້ອງນອນເບີ່ງ ຄວາມໃກ້ຊິດກັບໂທລະສັບມືຖືສາມາດລົບກວນການນອນຫຼັບທີ່ດີຂອງເຮົາໄດ້

       ຊຶ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການນອນບໍ່ຫຼັບ ແລະ ປັນຫາການນອນຫຼັບຕ່າງໆ ພະຍາຍາມນອນຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ບໍ່ມີໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ອຸປະກອນອິເລັກໂທນິກອື່ນໆ ການນອນຂອງເຮົາຈະເລີ່ມດີຂື້ນເລື້ອຍໆ

        ນອກຈາກນີ້ ນອນກັບໂທລະສັບມືຖືອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການນອນບໍ່ຫຼັບ ແລະ ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດຫົວໄດ້ ແລະ ວິນຫົວອີກດ້ວຍ

        ຕາມຄວາມເຫັນຂອງ ດຣ ຊາສ໌ ເຊສເລີ ປັນຫາຫຼັກຂອງໂທລະສັບມືຖືຄື ແສງປະດິດຂອງມັນສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ສະໝອງຂອງເຮົາຈະຖູກຫຼອກໃຊ້ເຊື່ອວ່າເປັນເວລາກາງເວັນ ແສງຊ່ວຍກະຕຸ້ນເຊວໃນຈໍປະສາດຕາ ພື້ນທີ່ບໍລິເວນຮອບໆຂ້າງດວງຕາທີ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຍັງສະໝອງ ເຊວໄວຕໍ່ແສງຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາວ່າມັນເປັນເວລາກາງເວັນ
« Last Edit: September 04, 2017, 09:54:04 AM by Hin_B »